frmtdsvrkstd_large

På Framtidsverkstad 2.0 bildades 3 arbetsgrupper med uppgift att bevaka och skapa aktiviteter inom följande områden:

1. Evenemang/tradition

2. Boende/fysisk miljö

3. Information/marknadsföring

Onsdagen 16/1 träffades grupperna för andra gången och då smiddes det mer konkreta planer.

“Eventgruppen” planerar följande:

 • Midsommarkalas för familjen
 • En Veddigedag någon gång på sensommar/höst
 • Barnens dag någon gång på sommaren
  • Här är planerna ganska långt gångna och de behöver hjälp

“Boendegruppen” jobbar med:

 • Ett förslag på hur området mellan kiosken och stationen ska se ut
  • Detaljplanen ska uppdateras och kostnadsförslag ska tas fram

“Infogruppen” jobbar med:

 • Veddige.nu
  • Hur får man info och hur ger man info?
 • Facebook
 • Informationstavla vid Hemköp

 

Grupperna kommer att träffas gemensamt 1 gång i månaden för att utbyta erfarenhet.

“Boendegruppen” kommer att träffas den 31/1.

Vill ni komma i kontakt med någon av grupperna (tips, idéer, vill hjälpa till) så kontaktar ni VeddigeVisionen.