Sedan sommaren 2020 har området vid stationshuset i centrala Veddige varit platsen för ett omfattande anläggnings- och byggnationsprojekt, ett arbete som alldeles nyligen färdigställdes. De områden som under bygget varit avgränsade från allmänheten står nu öppna.

Det som tidigare bestod av en ganska otydligt avgränsad grus- och asfaltsyta, gräsplan och parkeringsplats har genomgått en stor förändring i kommunens regi, och den nya torgliknande miljön är tänkt att fungera som en central mötesplats och bytespunkt för kollektivtrafiken.

Undertecknad har redan provat på att sitta ner och äta glass medan barnen utforskade lek- och aktivitetsmöjligheterna. Platsen har verkligen stor potential och hela området har fått en helt ny identitet och helhetskänsla.

Bytespunkten har utvecklats för kollektivtrafiken, och är tänkt att göra det enkelt att byta färdsätt mellan gång, cykel, bil, buss och tåg. Dessutom har det anlagts fler parkeringsplatser som lär gagna såväl pendlare som besökare till bank, kiosk och loppis. Grönytan har fått fler träd och planteringar, och numera finns det även offentliga toaletter inom området.

Den nya mötesplatsen i Veddige kommer inte att få något officiellt namn, men det lär ju inte hindra oss Veddigebor från att namnge den själva!

Skicka in ditt namnförslag till viska@veddige.nu. Vi publicerar de bästa förslagen i nästa nummer!