Om Veddige

Vad betyder namnet “Veddige”?

Ortsnamnet härstammar från vikingatiden. Första gången man hittat namnet är i ett orginalbrev från 1347, då byn kallades Vidhogher. På berget Örnahögen vid Näs, 4 km nedströms byn, finns rester av en gammal fornborg. Anläggningen ligger på ett svårtillgängligt berg, med två markerade toppar, skilda åt av en djup skreva. Kanske är det detta dubbelberg, som åsyftas, med namnet Vidhogher. Veddige kallades av de gamle för “Örnen”.

p

Att läsa om Veddige

Det finns mycket att läsa om Veddige och dess historia. Av bland annat Bo Emanuelsson vår flitige skribent och historieforskare. Han har skrivit flera böcker om ortens historia. Han är också aktuell med sin egen spalt i ViSKA! Magasinet: “Bosses historiska hörna”. Här ger vi en kort version av bygdens historia, skriven och sammanställd av Karin Örnerkrans.

Kyrkan

Den gamla kyrkan revs 1867. Den nya byggdes “utanpå” den gamla, som sedan monterades ner och forslades ut genom sidoportarna. Nästan alla inventarier från den gamla kyrkan såldes på auktion.

Trämuséet

Ligger i Derome. Se skylt vid Eklöws Ica-Handel. Den är belägen i Ås prästgårds gamla ladugård. En samling träbearbetningsmaskiner och redskap, bland annat en ramsåg från början av seklet, på 6 ton. Träullsmaskin och rikthyvel från 1800-talet. Svarvar från 1700-talet. Försäljning av hantverk. Derome Trämuseum har öppet vardagar 10-16. Mellan 10 juni och 20 augusti har de dessutom sommaröppet alla dagar i veckan 10-17

Rumpelösa kyrka

Vid Kvarnome på Syllingevägen. Stenkammargrav från tiden omkring 2200-1800 f.Kr. Den är en av stora stenblock uppförd kammare med tvärställd gång, använd för flera begravningar. Över stenblockskonstruktionen var uppkastat en jordhög.

Skvaltkvarnar i Råryd

Kör över Viskan mot Kullagård (skyltat på 41:an). Kör mot Sällstorp c:a 3 km. Skylt “fornminne” Längs Ulvatorpsbäcken finns 7 bevarade skvaltkvarnar. Ursprungligen var de 14. Längst upp i bäcken har man gjort “Stora Dämmet”. Vattnet leddes via rännor till skvalthjulen. Tänk Er 150 år tillbaka i tiden. Landskapet var då helt öppet. Det rådde en febril aktivitet, när vattnet skulle släppas på. Alla kvarnägare måste ju mala samtidigt.

Åsbro gästgiveri

1194 anlade cisterciensermunkarna klostret i Ås, vid Viskans mynning. Klostret etablerade ganska omgående ett fast laxfiske uppströms, vid Åsbro. Nedanför bron byggdes en laxgård, bestående av fem stenkar, som finns kvar. 1313 omnämns Åsbro första gången i skriftligt källmaterial. Under 1500-talet blev det en viktig handelsplats. 1718 är gården markerad som Gästgiverigård. Denna rörelse drevs fram till 1939. Hästskjutsar hade man till 1920. Åsbro nuvarande manbyggnad är uppförd under 1700-talet.

Karl XI:s försvarsverk

Längs Viskan, från Vabränna, strax norr om kyrkbyn, till Torstorp, strax söder därom, finner man försvarsverk, som Karl XI låtit bygga. I augusti 1676 besegrade Karl XI danskarna vid Fyllingebro, söder om Halmstad. Sedan drog han sig norrut. 7 september 1676 kom hären till Syllinge. Då hade kungen låtit bygga försvarsverk, för att inkvartera soldaterna, bl a vid Viskans strand, mitt emot Kullagård. Skansen är nästan kvadratisk, 25×25 m, men 2-3,5 m jordvallar och omgiven av en vallgrav på 2-3 m. Kungen själv bodde i Syllinge, nära Hjörne gård, hos bonden Nils Andersson. Denna gård blev kungsgård och finns kvar än i dag. Kungen inväntade, tillsammans med sina soldater, förstärkning och drog söderut 4 dec. 1676.

Hembygdstugan

Vabränna 2:23. F.d. smedbostad med verkstad, uppförd under 1800-talets andra hälft.

Hjörne Gård och Snapphanegrottan

Snapphanegrottan ligger bakom Hjörne gård och naturreservatet, med underbara gamla ekar. På en 13 m hög bergbrant finns en hylla och en grotta med namnteckningar av bl a Oskar II, Kung Carl-Gustav och hans far Gustav Adolf.

Kullagård 1:2

Den gamla byggnaden brann i början av 1900-talet och den nuvarande byggnaden uppfördes 1905. Den är ritad av Ragnar Östberg, känd för att han skapat Stockholms Stadshus.

Björkholmens säteri

Ligger vid Stora Hornsjön i nordvästra hörnet av Veddige. Det var ett kronohemman, som övergick i adelns ägo 1650. 1711 såldes det till professorn vid Lunds akademi, Johan Jacob von Döbeln. Han grundade Ramlösa brunn, när han verkade som läkare i Skåne och blev adlad till von Döbeln 1717. Byggnaden brann 1923, varpå nuvarande uppfördes.

Sällstorps Kyrka

Sällstorps kyrka är ett gammalt klosterkapell. Munkarna i Åskloster ägde här mark och behövde ett kapell för sina bönestunder. Träskulpturer från 1200-talet. Altaruppsats och predikstol från 1700-talet.