Sveriges piggaste pensionärer…?

Sveriges piggaste pensionärer…?

Jag kan, som pensionärernas representant i Veddige Folkhälsogrupp, glädja mig åt att så mycket händer inom det hälsofrämjande området. Det handlar om ett mycket stort antal aktiviteter som, boule, curling, dans, poängpromenader, gympa, sång, simning, studiecirklar mm. Till detta kommer all daglig vardagsmotion i form av t ex promenader mm.

Visste ni att 45 minuters daglig promenad minskar risken för alzheimer-demens med 67 % ! och att några månaders gymträning kan ge en styrkeökning på ända upp till 150 %. Till detta kommer ytterligare en massa hälsovinster, både fysiska och mentala. Enligt doktor Nisse Simonsson, är motion dessutom den enklaste vägen att förbättra sin intelligens – man blir helt enkelt smartare av konditionsträning!

Ja, det finns många vinster med att leva ett så hälsofrämjande liv som möjligt. Många har naturligtvis, på grund av ohälsa eller andra bekymmer, problem med att utöva motion eller att delta i olika aktiviteter. Men det är ändå viktigt att man försöker göra vad som är möjligt. Jag har själv en kompis, som snart fyller 91 år. Hon tar sig knappt utanför sin lilla lägenhet på ett äldreboende, men hon gör ändå sitt dagliga träningspass, delvis med hjälp av rollatorn. Det kanske är därför som hon är så glad och optimistisk…

Även om vi är många i Veddigebygden som försöker leva ett hälsofrämjande liv, så tror jag mig veta att det också finns många som ”inte kommit igång än”. Det kan finnas många orsaker till det och ibland är det naturligtvis helt omöjligt. Men till er som känner att orsaken är, ”att det bara inte blir av”, vill jag säga: tala med en kompis, granne eller någon annan som ni vet håller på med någon aktivitet. Och vänta inte till nästa vecka….då händer oftast ingenting.

När vi pensionärer skapade utegymmet så tecknade vi ett samarbetsavtal med 4Shape (inomhusgymmet), som bl a innebär att vi har rätt till 2 gratis träningstillfällen på inomhusgymmet. Om ni känner er vilsna och osäkra, tveka aldrig att ta kontakt med mig eller någon annan som redan tränar på gymmet – vi kan visa er hur allt fungerar. Där finns bl a ett s k ”cirkelgym”, med 15 enkla och jättebra träningsstationer, i ett avskilt rum – helt suveränt för oss äldre.

Sist men inte minst, vill jag påminna er om att vi pensionärer äger utegymmet, som finns på östra gaveln intill 4-Shape. Jag ställer mig lite undrande varför inte fler använder utomhusgymmet. Själv avslutar jag ofta mina promenader med ett träningspass under bar himmel. Man blir nästan euforisk när man ligger där i ”bänkpressen” och tittar upp mot stjärnhimlen. Nu på hösten/vintern tar jag gärna med en liten handduk, för att torka bort regn och fukt från utrustningen. Där finns också en sittgrupp för de som vill ta med sig en kaffetermos… Det är också viktigt att ni meddelar mig om det är något med utrustningen som ni anser bör ändras eller förbättras. ⁄

Hälsosamma hälsningar från

Sten Unosson

PS: Utegymmet får nyttjas helt gratis av alla innevånare i Veddigebygden!

PS2: Efter en lång kamp sätter nu Trafikverket upp ett bra stängsel vid 4Shape/Bo-Plåt. Tack till Christina Häger som jobbat hårt för detta.

Nu skall Kyrkskolan också gå i Himlen in

Nu skall Kyrkskolan också gå i Himlen in

När vi fick vår nya genomfart, försvann Sandhems småskola, där vi lärde oss läsa och skriva. Den skolan var byggd 1898. Med skolan försvann inte bara en skolsal och en lärarbostad, där fröken Eriksson huserade i många år. Där försvann också vårt första kommunalkontor – ett sammanträdesrum på vinden, där de första mötena med kommunalnämnden hölls.

Veddigevisionen, som just då blivit av med sina lokaler i det gamla men nu av Banverket rivna järnvägsmagasinet, hade en förhoppning om att få köpa Sandhems småskola för att där inrymma sammanträdesrum och lokaler för hobbyverksamhet. De hann knappt lägga på telefonluren, innan det stod en grävskopa och jämnade fastigheten med marken.

KYRKSKOLAN.

Nu har rivningsraseriet kommit till den mycket äldre Kyrkskolan, som under senare år fungerat utmärkt som fritidslokaler. Politikerna i Centern gjorde ett försök att stoppa det hela genom att anvisa ett alternativt läge. De talade dock för döva öron. Politikerna har tappat greppet. Tjänstemännen styr helt efter nykomponerade lagar och moderna pedagogiska idéer.

HISTORIK.

År 1842 kom stadgarna i Sverige, att varje socken skulle bygga ett skolhus och införa folkskolan med en anställd lärare. Alla barn skulle gå i skolan. I början hade man inte indelning i klasser. Skolhus med behörig lärare skulle finnas inom fem år.

En av svenska folkskolans tillskyndare var greven och skolmannen Torsten Rudenschöld, som hade drivit en privatskola. En annan var bonden och politikern Nils Månsson i Skumparp, som var ledamot i bondeståndet. Dessa hedrades vid hundraårsminnet 1942 med ett frimärke.

Folkskolan togs emot utan entusiasm. Bondebefolkningen, för vilken den främst var avsedd, var ofta inte övertygad, om att den behövdes. Man tyckte, att man klarade sig bra med hemundervisning. Även kyrkans män var motståndare. De hade genom klockarens undervisning haft viss insyn i de läror, som lärdes ut.

År 1847 var inte ens hälften av de skolpliktiga barnen inskrivna i skolan. Bönderna i Veddige hörde till motståndarna. Först år 1852 byggdes skolhuset intill kyrkan, varför det fick namnet Kyrkskolan. Man hade lyckats förhala dessa bestämmelser i tio år.

SKOLBYGGET.

Den 13 oktober 1845 var frågan om byggande av skolhus uppe på sockenstämman för första gången. Tidigare hade man bara haft ambulerande skolor. Man beslöt vid detta tillfälle att inte bygga någon skola. Man skylde på allmän fattigdom och avsaknad av tomt. Det Laga Skiftet var inte genomfört. Om man byggde huset, innan detta genomförts, kunde man bli ålagd att flytta denna byggnad. Ett tredje skäl till att hindra byggnation var, att man förde underhandlingar med en utexaminerad lärare, som inte krävde någon lärarbostad.

Den dåvarande kyrkoherden Johan Johansson kämpade trots allt starkt för byggande av ett skolhus. Först den 30 november 1851 beslutade man att bygga skolhuset med en sal och en lärarbostad.

På hösten 1852 startades byggnationen. Skörden hade varit tidig. Man hade tidigare skaffat fram timmer. Det var lämpligt att starta, innan det blev förstört.

Skolan byggdes av byggmästare Lars Andersson från Diseflat. Kostnaderna var efter dagens måttstock blygsamma. Byggmästaren skulle ha 366 riksdaler och 32 skilling. Bönderna skulle ställa upp med sex dagsverkare dagligen under tjugo dagar.

SKOLAN STARTAS.

Jag tror inte, att undervisningen startades förrän 1853. Jag stöder detta på nedanstående protokollsutdrag från sockenstämman 1852.12.03 § 6:

Till biträden vid bestyret med Skolbyggnadens inredning valdes Herr Oscar Björkman på Kullagård, åbon Nils Jönsson, Wabränna No 4 och Torparen Per Carlsson på Stenlid. Protokollet skrevs av kyrkoherde Johan Johansson och justerades av klockaren Johan Sandelqvist.

Det är alltså först i december månad 1852, som man börjar köpa in skolbänkar m.m. Det här är första gången jag ser, att man ger ett uppdrag till en torpare. De första lektionerna bör ha startat någon gång 1853.

Den förste läraren var klockaren och organisten Johan Sandelqvist. Han hade tidigare haft tjänst i den ambulerande skolan. Han valdes för att han var känd för ett stadgat och hedrande uppförande och därtill gjort sig kompetent genom att genomgå skollärareseminariet.

Sandelqvist gravsten finns i raden utmed Syllingevägen i den västra delen. Den har fått grön flagg, så Sandelqvist får kanske följa med sitt skolhus till himlen.

Sandelqvist efterträddes under åren 1864-1881 som skollärare av den mycket korpulente Carl Eliasson Thorén. Denne var nog en av de första, som gick i den omtalade väggen. Slår man upp i prästen Lavins dagbok den 5 februari 1881, finner man följande anteckning:

Någon gång mellan klockan 4 och 5 på eftermiddagen erhöll jag underrättelse, att folkskollärare C E Thorén skjutit sig i sin bostad.

Det var inte alltid bättre förr. Av platsbrist kan jag inte berätta mer just nu om denna skolas historia. Jag hoppas få återkomma med mer i en kommande bok

Bo Emanuelsson

Sista ordet

Den 13 november 2015, en månad före rivningsstart, ordnade Mona Svendssen fritidsgårdspedagog en återträff för alla elever som har tillbringat sina dagar mellan dessa väggar. Huset fylldes för sista gången av ungdomar –  många av de vuxna idag, med egna barn. För sista gången kunde man stiga in genom dörrarna, prata gamla minnen, bläddra i fotoalbum, titta på de förkrympta lokalerna och se genom fönstren.

I december raderas huset av grävskoporna. Hej då Rosa Huset… 

Sandor Olah

Visa upp dig!

Visa upp dig!

Hej!

Har du ett företag, och du tycker att fler borde veta vad du sysslar med?* Har du ett unikt verksamhet som är värt att presentera? Är du medlem i en förening som alla borde vara medlemmar i? Eller, har du en familj där tvååringen spelar piano och farmor vindsurfar?

Ja, ni förstår. Ni har chansen att visa upp er i ViSKA! Magasinet. Vi är ute efter det lilla unika, som är värt att visa upp för våra läsare. Kontakta ViSKA! Magasinet för ett personligt reportage. Efter noga utvalda intervjuämne ringer en av våra reportrar för ett möte. Passa på nu! Skriv till oss nu, så kan du komma med i tidningens julnummer! Och du: det kostar ingenting!

Alla ska med! Allt är intressant!

*Inte i reklamsyfte.

Arbetsgrupper i arbete

Arbetsgrupper i arbete

frmtdsvrkstd_large

På Framtidsverkstad 2.0 bildades 3 arbetsgrupper med uppgift att bevaka och skapa aktiviteter inom följande områden:

1. Evenemang/tradition

2. Boende/fysisk miljö

3. Information/marknadsföring

Onsdagen 16/1 träffades grupperna för andra gången och då smiddes det mer konkreta planer.

“Eventgruppen” planerar följande:

 • Midsommarkalas för familjen
 • En Veddigedag någon gång på sensommar/höst
 • Barnens dag någon gång på sommaren
  • Här är planerna ganska långt gångna och de behöver hjälp

“Boendegruppen” jobbar med:

 • Ett förslag på hur området mellan kiosken och stationen ska se ut
  • Detaljplanen ska uppdateras och kostnadsförslag ska tas fram

“Infogruppen” jobbar med:

 • Veddige.nu
  • Hur får man info och hur ger man info?
 • Facebook
 • Informationstavla vid Hemköp

 

Grupperna kommer att träffas gemensamt 1 gång i månaden för att utbyta erfarenhet.

“Boendegruppen” kommer att träffas den 31/1.

Vill ni komma i kontakt med någon av grupperna (tips, idéer, vill hjälpa till) så kontaktar ni VeddigeVisionen.

Framtidsverkstad 2.0

VÄLKOMNA TILL STORMÖTE 21 NOVEMBER KL 19.00 I VEDDIGE IDROTTSHUS.

NYA VEDDIGEVISIONEN PRESENTERAR SIG.
VAD HÄNDE EFTER FRAMTIDSVERKSTAN VÅREN 2011?
NU ÄR DET DAGS FÖR ÅTGÄRDER!
PRESENTATION AV VÅRA NÄTVERKANDE.
VEDDIGE LUP 2020 – EN PRESENTATION PUNKT FÖR PUNKT.
VI BJUDER PÅ FIKA!