Många har under vintern åkt på Västra Ringvägen och undrat vad som pågår mitt emot vårdcentralen. Vi har kunnat se att arbeten har pågått vid Idrottshallen med maskiner av olika slag.

 eddige en 3 maj fick vi inviga det nya “Ungdomshänget” med medverkande av ordförande Hamn och Gatunämnden Micael Åkesson och Pelle Johansson politiker i samma nämnd, men som idag också representerade Veddigevisionen. Ansvariga från Hamn & Gatuförvaltningen och Kultur & Fritidsförvaltningen fanns också på plats.

Det kommer att bli en skön plast för ungdomar som kan förströ sig på olika sätt, kanske på en långrast eller efter skolans slut. Självklart skall platsen utnyttjas övriga tider på dag och helg.

En liten scen finns som kan bli en möjlighet att använda till mindre happenings under kvällar och helger. Då platsen är byggd i etage blir det en utmärkt plats för en mindre publik. ⁄

En tävling utlystes för att få ett namn på platsen och eleverna fick lämna förslag så vi ser med intresse fram emot ett bra namn på “hänget”.

Text och bilder: Pelle Johansson