Den här bilden har Ni sett tidigare. Det är femton hurtfriska män i övre vuxen ålder. De kallar sig Tisdagsgänget.

Bilden publicerades i ViSKA! Magasinet för ett par år sedan, när de började uppstädningen av Karl XI:s skans vid Kullagård i Veddige. Det hela började som ett projekt vid sidan av sällskapets övriga aktiviteter.

Tisdagsgänget saknar inte några projekt. Medlemmarna tar skogspromenader, cykelturer, går på gym och besöker kända eller okända platser. Varje tisdag (förutom juluppehåll och sommaruppehåll) meddelar en ansvarig ledare målet för dagens övning. Gänget har inte ont om aktiviteter. De har bara ont om tisdagar.

Viskanlinjen

Viskanlinjen med Karl XI:s två skansar i Veddige, är ett ovanligt minnesmärke från den Stora ofredens dagar.  Den anspråkslösa kullen vid Kullagård är en del i en lång försvarslinje vid Viskan. Den svenska armén hade stoppat en dansk förtrupp på 3 000 man genom segern vid Fyllebro utanför Halmstad. Den 17 augusti 1676 besegrades danskarna under den skotske översten Jacob Duncan vid Fylleån. Han och många danskar togs till fånga.

Den svenska hären på cirka 6 500 man var ännu inte redo för ett fältslag mot den danska, som var dubbelt så stor. Christian V belägrade nu Halmstad. Svenska hären hade dragit sig norrut. Här vid Viskan skulle fienden stoppas. Hit kom kungen den 7 september 1676.  Danskarna skulle inte få komma till Göteborg, där de skulle förena sig med norska trupper. Svenskarna hade tur. Danska spejare meddelade kung Christian V, vad de sett vid Viskan. Svåra sjukdomar hade nu brutit ut i danska hären. Christian V slog till reträtt. Han drog sig tillbaka till Rönne å vid Ängelholm och gick i vinterkvarter. Viskanlinjen hade räckt som ett skrämselpaket. Något blod behövde inte spillas här. Karl XI vann tid för att mobilisera en större här. Han lämnade Veddige den 5 oktober 1676 efter att ha betalt login hos Nils Andersson i Syllinge, som nu fick sin skattefria gård kallad Kungsbondegården. Skansen i Veddige är i år 340 år gammal.

Skansen höll på att bli borta

Det var Bo Emanuelsson, som tog initiativet till upprustning av skansen vid Kullagård. Försvarsverket höll på att bli borta i sly och buskar sedan markägaren Bengt Hvalgren förbjudits av någon myndighetsperson att ha djur på skansen. Under tre års tid har Tisdagsgänget offrat ca 15 tisdagar med tretimmarspass på att få skansen i det skick, den är i denna dag. Det blir ganska många arbetstimmar.

Gänget har med hjälp av röjsåg, motorsåg, busksax och sekatör gjort skansen tillgänglig. Den branta backen upp har försetts med ledstång. Med stor hjälp av Evert Sjögren har skansen också fått fikabord med bänkar. En informationstavla har satts upp, där besökaren får hela den historiska bilden. Två kanoner med Karl XI:s monogram har inköpts. Allt har bekostats av medlemmarna i Tisdagsgänget utan bidrag från kommun eller stiftelser. Viss hjälp har de fått av företag och organisationer, som fått ett hedersomnämnande på informationstavlan.

Återinvigningen

Den 5 juni kl. 14.00 startar återinvigningen. För evenemanget svarar Tisdagsgänget, Veddigevisionen och Veddige, Ås och Sällstorps Hembygdsförening. (Se separat annons sidan 2). Vi startar med sång av SPF-kören och musik av Gränslaget, som kommer att bjuda på sång och musik från 1600-talet. Kanske kommer Karl XI själv på besök?

Sedan kommer soldaterna från Bohus och Elfsborgs Karoliner marscherande.  De kommer att inviga skansen med salutskjutning. På deras hemsida läser man, att de är en militärhistorisk ideell förening, vars syfte är att förevisa, bevara och ge liv åt vår historia

Vi hoppas, att Du som läser detta, kommer till denna invigning. Tag med Dig vänner och släkt! Det blir en minnesvärd historiedag i Veddige ⁄

Sandor Olah