Både låtskrivare och livsnjutare.

Viskadalskyrkan i Veddige har tidigare drivits helt av frivilliga, fram tills nu. Nu anställer kyrkan för första gången en pastor. Detta är en händelse som är värd att uppmärksammas, så därför bestämde jag mig för att göra en intervju med den nye pastorn!

Kan du berätta lite för oss om din bakgrund och om vem du är?

Jag heter Samuel Björling och är en 30-årig småbarnspappa som är uppvuxen och bor i Varberg. De senaste åren har jag studerat till pastor och är sedan augusti pastor i Viskadalskyrkan. Tidigare har jag haft ett stort engagemang i Pingstkyrkan Varberg där jag bl.a. fun­gerat som musikledare. De senaste två åren har jag regelbundet hjälpt till med predikan och musik i Viskadalskyrkan men i samband med att mina studier avslutats har jag blivit erbjuden att fortsätta som pastor tillsammans med Viskadalskyrkans övriga ledarskap. Jag tycker det är viktigt att påpeka att vi är flera som är med och leder kyrkan. Jag brukar beskriva mig själv som en livsnjutare på heltid och har ett stort intresse för matlagning och bakning. Under vissa perioder har jag nästan helt blivit uppslukad kring vissa kulinariska områden exempelvis glasstillverkning, surdegsbakning, kafferostning och grillning. Samuel är gift med Charlotta och tillsammans har de barnen Elsa (7,5år), Siri (6år), Annie (4år), Ivar (2år) och Inez (1år). Samuel gick nu senast en fyraårig pastorsutbildning som heter ALT (Akademi för ledarskap och teologi), dessförinnan gick han på en 1-årig bibelskola samt en 2-årig KY-utbildning inom musik och ungdomspedagogiskt ledarskap.

Vad var det som fick dig att bli pastor?

För mig har det nog varit en process och en inneboende längtan som jag burit på sedan jag var liten. Både min farfar och morfar arbetade som pastorer och mina föräldrar har alltid haft ett stort engagemang i kyrkan vilket säkert har bidragit till att jag sökt mig in på den banan. Men det har samtidigt inte varit att familj eller andra styrt eller tvingat mig i mitt yrkesval utan det är något som har väckts hos mig själv. I kyrkan talar man ibland om kallelsemedvetenhet, vilket brukar handla om att man upplever att det är Gud som har kallat en till en specifik uppgift. Nu tror jag att man kan bli använd av Gud oavsett yrke men liksom att andra kanske bara vet att de ska bli polis när de blir stora har det för mig handlat om en vetskap att på något sätt arbeta i kyrka.

Du har ju även studerat musik och du skriver sånger. Berätta!

Ja, dels gick jag Estetiska programmet på gymnasiet men sedan har jag även studerat musik på eftergymnasial nivå. Låtskrivandet och musicerandet är något som jag tycker är väldigt roligt och även ett användbart redskap i min tjänst som pastor. Med musiken finns en möjlighet att beröra på ett sätt som är svårt att få till med en vanlig predikan. En sång eller en melodi tror jag har en förmåga att leva kvar längre hos de som lyssnar. Därför försöker jag ganska ofta i mina predikningar att kombinera det talade ordet med det sjungna. Ibland hittar jag en passande sång som understryker predikans budskap och andra gånger specialskriver jag sånger till ett visst ämne eller tema. Låtskrivandet är absolut något som jag kommer försöka fortsätta utveckla framöver både för egen del men också i min pastorstjänst.

Favoritinstrument/favoritmusik?

Mitt favoritinstrument får nog vara piano då det är väldigt mångsidigt. Jag är på många sätt en allälskare av musik men jag har en förkärlek till popmusik på svenska och har under många år haft Mauro Scocco som en stor musikalisk förebild.

Nu blir du anställd som pastor i Viskadalskyrkan. Vilka tankar har du kring det?

Att bli anställd som pastor i Viskadalskyrkan känns stort. Viskadalskyrkan är än så länge en relativt liten kyrka som formellt stått på egna ben ett par år sedan den tidigare varit en del av Pingstkyrkan i Varberg. Jag kommer att bli församlingens första pastor vilket är historiskt och spännande då man får vara med om att gå in i något nytt.

Vad brinner du mest för?

Jag brinner för att hjälpa människor på många olika sätt, att få människor att känna sig sedda, välkomna och väl omhändertagna i kyrkan. Kyrkan är för mig en varm, öppen och välkomnande miljö där man tillsammans med andra får möta Gud och varandra. Kyrka handlar inte bara om att delta i någon gudstjänst utan handlar om ett liv att leva.

Vad kommer du att arbeta med?

Jag kommer dels att arbeta med olika utvecklingsfrågor i kyrkan, det kan handla om utveckling av gudstjänster, nya verksamheter eller projekt, sociala insatser etc. Då kyrkan hittills fungerat helt av frivilliga finns det redan fungerande strukturer i kyrkan som i det stora är tänkta att bevaras. Min uppgift där blir att tillsammans med övrigt ledarskap i kyrkan försöka göra det ännu bättre. Sedan finns det självklart också ”vanliga” uppgifter som hör till pastorstjänsten som exempelvis predikan, samtal och själavård, vigsel och begravningar. Jag kommer även att försöka nätverka med andra kyrkor, präster och pastorer i närområdet.

Hur kommer Veddigeborna att märka att du har börjat jobba här?

En bra fråga, kanske att jag skulle gå och knacka dörr?! Tjänsten i Viskadalskyrkan är en halvtidstjänst vilket innebär att jag inte kommer finnas på plats alla dagar i veckan. Jag tror inte att det kommer märkas jättemycket till en början men förhoppningsvis kommer Veddigeborna tids nog att märka att det händer lite mer i kyrkan och att Viskadalskyrkan är en kyrka för Veddige. ⁄

Varmt välkommen Samuel, och lycka till!

Vid pennan: Olivia McEwan
Mer information om vad som händer i Viskadalskyrkan hittar du på viskadalskyrkan.se. Du hittar oss även på Instagram (@viskadalskyrkan) och Facebook.