Hembygdsrörelsen har i år firat sitt 100 årsjubileum. Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening är dock betydligt yngre och bildades för knappt 50 år sedan.

Mycket arbete har lagts ner under åren. När man nu går in i hembygdsstugan i Vabränna, finner man det lugn och den trivsel, som bara äldre byggnader kan ge. Många hyr stugan för privata tillställningar. Nu finns här också en takprojektor och storbildsduk. Passar kanske för ett bildspel på nästa fest? Under året har vi dokumenterat och fotograferat alla föremål i stugan och i ladugården. Jag hoppas att vi under nästa år kan göra reklam för och visa upp våra samlingar på ett bättre sätt. För nästan 50 år sedan spelade Hembygdsföreningen in filmen ”Från råg till halmtak”. Sådana här filmer blir bara bättre med åren. Nu är den tillgänglig för alla via vår hemsida. Hembygdsföreningen arrangerar årligen mer än 10 aktiviteter. Jag nämner här bara bussresan genom vår bygd, nästan 50 personer guidades genom Veddige, Sällstorp, Ås och Årnäs. Och så blev trädgårdsvandringen i Lerdal en mycket uppskattad aktivitet. Gå in på vår hemsida www.hembygd.se/veddigeassallstorp (eller sök på Veddige hembygd) så får du mycket fylligare information om vår verksamhet.

Vill du ha en mer aktiv roll i vår förening? Har du lust att utveckla den? Kontakta då:

Ingvar Månsson, 072 432 16 61 eller ingvar.mansson1@gmail.com