Arbetet med att röja fram betesmark i skogshagar fortsätter! Just nu pågår ett LONA-projekt, ”Tillgängliga betesmarker i Stättaredsskogen” på Stättareds 4H-gård. Vi behöver hjälp av fler människor till att röja gräs, veketåg, dra ris och diverse stängselarbete! Vi lär er vad ni behöver kunna för att göra en insats för naturen och kulturmiljön på Stättared!

Kan du avvara en ideell halvdag eller två under hösten och vintern för att hjälpa Stättared? På helger startar vi kl 10 och rundar av dagen vid 16-tiden. Vi bjuder på mat och fika. Datum läggs ut som event på vår Facebook-sida, https://www.facebook.com/stattared.

Hör av dig till oss på stattared@4h.se om du har andra frågor eller kan hjälpa till vid andra tidpunkter. Hjälp oss att hålla gården öppen och att bevara den biologiska mångfalden!

Text och foto: Henric Nilsson