Onsdagen den 27/4 kl.18:30 i Idrottshuset bjuder Veddigevisionen in till Framtidsverkstad.

Kom och berätta om hur du vill att det ska vara att leva och bo i Veddige i framtiden. Under kvällen kommer vi att arbeta fram underlag för en vision för Veddige år 2020. Vi kommer även att arbeta fram idéer och aktiviteter som utvecklar Veddige. Tillsammans finner vi framgångsstrategier för att genomföra idéerna på bästa sätt. Vi vill veta dina åsikter och önskemål!

Vi bjuder på en kväll med inspiration, godis och tävling med chans att vinna priser!

Varmt välkommen!

Vår by – vår framtid skapar möten som utvecklar Hallands landsbygd!

I februari 2011 startade Leader Halland ett 15 månader långt projekt, Vår by – vår framtid. Tillsammans med företagare, föreningar, offentliga organisationer och privatpersoner kommer vi att genomföra ett flertal Framtidsverkstäder för att inventera vad som finns, vad som kan utvecklas och på vilket sätt det ska göras. Projektet ska underlätta så att man tillsammans i byarna kan arbeta fram kreativa idéer och få stöd i hur man går vidare för att genomföra dessa idéer. Projektet ska även bistå byarna i framtagandet av en lokal utvecklingsplan, som bygger på resultatet av Framtidsverkstäderna. Lokala utvecklingsplaner är ett verkningsfullt redskap för ett framgångsrikt utvecklingsarbete och för att nå de gemensamt uppsatta målen.

För mer information om kvällen kontakta projektledare Håkan Eriksson, 0721-82 50 33.