Tidigt, en kall januaridag i slutet av 1800-talet, går du upp till den högst belägna bergsknallen i din socken. Det är vindstilla, utsikten är hänförande över det skoglösa landskapet. Flera hundra rökpelare stiger sakta mot skyn. Det är torparna som försöker hålla den värsta kylan borta från sina enkla bostäder.
På 1980-talet var det populärt med torpinventering. Åtskilliga timmars arbete utfördes, företrädes av män som i sin barndom kanske sett dessa torp vara bebodda eller hört berättelser om dem. Idag ligger de flesta av dessa torp som knappt skönjbara ruiner. Men ännu kan påskliljor och syrén “mitt inne i skogen” skvallra om deras existens.
Inventeringen skedde till stor del i Hembygdsföreningens regi men det fanns också “frifräsare”. Per i Kullen markerade 23 torp på en karta i Thårstorp. Nu har Ingemar Arnesson vandrat i området och fastställt GPS-koordinater på 21 av dessa.
Även Bertil Joelssons hade pärmar med beskrivningar på torp från Struxsjö och som täckte Hed ända bort mot Finndal. Denna inventering var okänd/glömd av Hembygdsföreningen. Nu har Göran Bengtsson och Amanda Nord Axelsson börjat att leta upp dessa torp, fotograferar och fastställer exakta positioner. Båda har studerat arkeologi och letar entusiastiskt upp stengrunder och skorstensruiner.
Hembygdsföreningens målsättning är att kunna presentera så många torp som möjligt på ett modernt sätt i Google My Maps. Man ska kunna hitta och läsa om dem med hjälp av mobiltelefonen.
Vill du hjälpa till att komplettera våra torpinventeringar? Torpen i Ås är skyltade men behöver GPS-koordinater. Även torpen i Drared behöver nya GPS-punkter. Torpen runt Kullagård är inventerade men saknar skyltning och GPS. Skyltarna i Sällstorp är uppsatta på ekstolpar som har åldrats betänkligt. Kontakta Hembygdsföreningen!
Bilderna kommer från Bo Emanuelssons arkiv, Hembygdsföreningens arkiv samt Göran Bengtsson och Amanda Axelsson Nord. ❤
INGVAR MÅNSSON