Nordisk folktro i Stättareds nya höstvandring.

Lördag den 27 oktober sjösatts en ny satsning på Stättareds 4H-gård. Bland nordiska väsen är en vandring som liknar flera av årets andra evenemang, men har en helt egen prägel.

– Vi har saknat en spännande vandring på hösten, när skogen är vacker och färggrann, säger Henric Nilsson, ledamot i styrelsen på Stättareds 4H-gård. Upplägget liknar de populära dramatiserade vandringarna vid påsk och trettondagdag jul.

På Stättareds 4H-gård har man länge funderat på vår fornnordiska folktro och sägnerna som levt vidare långt fram i historien. Människor har i alla tider i norden levt med naturen och dess väsen och gestalter i skuggorna. Många har väl hört talas om Näcken och Skogsrået, men vad är Lyktgubben för en figur och hur gör man för att hålla sig väl med Askefroa?

Det var tipspromenad, häst & vagn och serveringar med mera – precis som på årets andra evenemang. Men den här gången var allt höljt i den nordiska folktrons mystik.

Och bara för att en eller annan orange pumpa kanske syntes på gården, handlar det inte om den där amerikanska högtiden som börjar på H… ⁄

Henric Nilsson