Skriv under med ditt namn och gör uppror mot Jordbruksverkets planer att sanera gården i Telnebacka, Veddige!

Jordbruksverket har beslutat att den mjältbrandsdrabbade gårdens sanering ska ske i en öppen grop om tolv gånger tolv meter. 650 plastade ensilagebalar, 400 storbalar halm, 1 500 kubikmeter fastgödsel, 160 ton hö samt material från stallbyggnaden som ska brännas under SEX MÅNADER, öppet på marken intill gården! Förbränningen på detta sätt kommer inte att bli fullständig. Rökgaserna kommer att innehålla giftiga ämnen, cancerogena, kolväten och sotpartiklar.

Det finns teknik att förbränna avfallet utan giftiga rökgaser. Vi vill att Jordbruksverket använder den tekniken i stället – trots högre kostnader!

Vi accepterar inte på vilket sätt gården i Telnebacka ska saneras!

Skriv under upproret genom att klicka här och nu!