Under höstterminen har klass 6A på Vidhögeskolan varit delaktiga i ett projekt tillsammans med Malin Lenestad, Varbergs kommun.

Malin leder surfcaféer för seniorer i Varbergs kommun och har arbetat tillsammans med Vidhögeskolan för ett par år sedan i ett liknande projekt. Då var fokus att mer att lära känna sin iPad och hur man kan använda den för att surfa. Vid planeringen i år valde vi att tänka om lite och göra träffarna till workshops i stället. Totalt har seniorerna kunnat delta i sex olika workshops under hösten. De teman Malin och Anna kommit överens om tillsammans med eleverna var:

Grundläggande webkunskaper – hur man söker på Google, använder Skype, Facetime.

Grundläggande om bilder – hur man tar foton med iPad och hur man kan redigera dem och lägga in dem i t ex piccollage.

Sociala medier – vad är det, hur gör man t ex för att lägga in ett facebookkonto, Youtube, musical.ly.

Spel – pröva några olika spel som kan vara bra för minnet och bara för att ha kul med sin iPad.

Programmera – att man kan använda sin iPad för att styra lego eller programmera små robotar

iMovie – hur man filmar med sin iPad och lägger in dem i iMovie för att redigera dem.

Eleverna har under svensklektionerna fått träna på att skriva instruktioner. Malin kommer att kunna ha användning för dem i sitt kommande arbete med surfcaféerna. Eleverna har även tränat på att planera vilket innehåll de olika workshoparna ska ha. Eleverna har genom mötet med seniorerna fått möjlighet att träna på att stå inför helt främmande människor för att visa, förklara och berätta sitt innehåll.

Eleverna själva säger att det varit roligt att träffa seniorerna eftersom de fått lära dem saker som de kan och att det varit roligt att få lära ut detta. Eleverna säger också att de lärt sig att de behöver tänka på att prata högt och tydligt så att alla kan höra, men även att skriva tydligt så att texterna skall vara lätta att förstå. De upplever att det varit viktigt att tänka på mottagaren när de skriver så att de kan anpassa t ex textstorlek och sitt språk så att alla ska kunna förstå innehållet. När de sedan fått pröva sin text på en utomstående person tycker de också att de fått syn på vad de ytterligare behöver förtydliga och säger att de kommer ha stor nytta av denna erfarenhet nästa gång de skriver en instruktion. De tycker också att det varit bra med träffarna för att de fått skärpa till sig mer än vanligt och då presterat bättre. Några av eleverna har också uttryckt att de nu förstått hur det är att vara lärare då både seniorer och klasskompisar ropat på att de vill ha hjälp samtidigt och att de upplevt det som stressande.

Att som lärare ha fått se hur ungdomar och äldre kunnat mötas och haft väldigt roligt ihop har varit den stora belöningen för mitt arbete. Eleverna har vuxit med en verklig uppgift och vi har fått många roliga minnen att prata om över luncherna. De äldre uttrycker en stor glädje över att det kommer fram en ung kille eller tjej och säger hej när de går över skolgården. För mig har det också varit en ära att få se hur det glittrat i ögonen av stolthet, även om man är en bit över 90, när man fått ihop en legorobot och kunnat programmera den att göra det man själv vill. Flera av seniorerna sa att de tyckte det lät så tråkigt med programmering och undrade vad de skall ha detta till, ända tills de själva fått pröva och se att det är roligt att programmera och att man inte alltid behöver ha användning av allt, utan att det räcker ibland med att våga utmana sig själv!

Det blir nog en del små robotar under julgranen i år!

Anna Magnusson
(lärare i klass 6A på Vidhögeskolan)