Söndagen den 27 oktober fylldes Stättaredskogen med nordiska väsen från förr och besökare kunde stöta på allt från de trevliga vättarna och vittrorna till de tragiska myllningarna. Under samtliga arrangemang 2019 har Stättareds 4H-gård haft besöksrekord och varför skulle Bland Nordiska Väsen vara annorlunda? Med ca sexhundra besökare som gick promenaden slogs förra årets resultat.

Näcken hade rest långt tillsammans med sjörået och källrået.

Söndagen den 27 oktober fylldes Stättaredskogen med nordiska väsen från förr och besökare kunde stöta på allt från de trevliga vättarna och vittrorna till de tragiska myllningarna. Under samtliga arrangemang 2019 har Stättareds 4H-gård haft besöksrekord och varför skulle Bland Nordiska Väsen vara annorlunda? Med ca sexhundra besökare som gick promenaden slogs förra årets resultat.

Text/Foto: Lina Vahlersvik