Veddigebornas uppror mot den öppna förbränningen av det smittade avfallet på den mjältbrandsdrabbade gården har gett resultat!

Jordbruksverket har backat och lovar nu att bygga en ugn över gropen i samarbete med “expertis”.
Men vi ska inte andas ut ännu.
Att bygga en ugn räcker inte. Det är SLUTFÖRBRÄNNINGEN av den cancerframkallande röken vi måste hålla ögonen på.
Så fortsätt att protestera tills vi vet mer.