Fågellivet i Veddige är på många platser helt fantastiskt, bl a på vår fina motionsslinga där fågellivet är riktigt imponerande, inte minst denna tid på året. En av orsakerna till det rika fågellivet på och kring motionsslingan, är att vi haft och har ett antal entusiaster som helt ideellt byggt och satt upp fågelholkar i mängder. Det började med Lars Karlsson och sen fortsatte det med Gunder Johansson, som både bidragit starkt med att skapa detta rika fågelliv. Efter Gunders bortgång har arbetet med att rensa och reparera holkarna skötts av Sven-Erik Johansson, Kent Göök och numera deltar även undertecknad.
I år har även Varbergs kommun genom Jenny Bergström på Drift- och anläggningsavdelningen bidragit till att minska bostadsbristen bland fåglarna, genom att skänka 40 nya fågelholkar. Dessa har vi nu monterat såväl på motionsslingan, som på ön i Viskan och på Ringlekens lekplats. Jag vill härmed rikta ett stort TACK till Jenny för den generösa tilldelningen.
Idag består fågelholksbeståndet på motionsslingan, ön och Ringleken av ca 100 fågelholkar, till glädje för alla fåglar men även för alla oss som har ”pippi på fåglar”. ❤
Sten Unosson