Långfredag 2 april, kl 11–15
Tipspromenad: Start kl 11–14
Träffa påskkäringarna!
Servering, häst & vagn.
Hälsa på gårdens djur!

Plats:
Stättareds 4H-gård, Veddige
arrangör:
Stättareds 4H-klubb | Stättaredsvägen 438 | 432 66 Veddige
www.stattareds4h.se | 0340-300 03 | info@stattareds4h.se