SPF- Veddige och SPF- Värö Stråvalla anordnar tisdagen den 8 september kl 18.00 en Paneldebat i Veddige Idrottshus.

Debatten är en uppföljning av en enkät som resulterade att inte mindre än 57 av svarande visade ett stort intresse för senior eller trygghetsboende i regionen.

Inbjudna är Varbergs Bostads AB, Byggnadsnämndens ordförande och övriga kommunala organ som berörs av planering och byggande.