Kungsäter får äntligen sina efterlängtade lägenheter

Äntligen har spaden satts i marken för lägenhetsbyggandet i Kungsäter. Till en början blir det sex lägenheter 4 treor och 2 tvåor som blir inflyttningsklara till midsommar om allt går enligt planerna enligt Thomas Gustavssson på Tage & söner som fått entreprenaden. Sedan följer ytterligare 4 st. i detta projekt. Intresset för lägenheterna är stort, att döma av de som anmält sitt intresse och ställt sig i kö. Det är på prästgårdsängen alldeles mitt i byn som detta projekt nu börjar att synas och visar att landsbygden lever.

Ett naturskönt område med omedelbar närhet till en vacker promenad i rhododendronparken eller framför Kungsäters gamla kyrkoruin, en unik historisk plats väl värd att besöka.

Det blir också nära till affären och till – äldreboendet som för övrigt även fungerar som lunchrestaurang. Sedan blir det ju cykelavstånd till badplatserna vid Agnbäck och Oklången på somrarna. Även vinterfiske och fågelskådning samt arrangemang på närbelägna Solbacken och i bygdegården är något man kan erbjuda på orten.

Är man intresserad av flytta till det nya området kan man ringa 0340-828 80 för yttrligare upplysningar.

Vad betyder detta för orten?

Det är en viktig symbolfråga för landsbygden att det byggs, det är en möjlighet att bo kvar, möjlighet till boenderotation, möjlighet till inflyttning. Många vill ju bo på landet om bara möjlighet och service erbjuds enligt landsbygdsrådets enkät som gjordes för några år sedan och visade på olika behov av boende på landbygden. Den pågående utbyggnaden av fibernätet i området är stort och kommer att betyda mycket för framtiden. Vägarnas standard är väl sådär men viktigt är att dessa underhålls ordentligt så man lätt kan köra mellan olika tätorter även till närliggande kommuner . Ett ex. är om man kunde få till en bättre standard på vägen från Horred (riksväg 41) genom Kungsäter Gunnarsjö till Älvsered-Fagered (riksväg 154). Detta skulle kunna gynna både inflyttning och arbetsmarknaden då många små företagare gärna vill verka på sin hemort. Även sektorn för tunga transporter skulle se detta som positivt och välja denna väg som alternativ till hårt belastade väg 153.

Dubbel markanvisning

Harald Lagerstedt centerpolitiker i Varberg lyckades driva igenom att kommunen skall tillämpa dubbel markanvisning vid byggandet i Varberg och detta beslut var avgörande för att byggandet i Kungsäter kom igång. Detta beslut känns som ett steg i rätt riktning för landsbygdens överlevnad. Bo Wisfelt och Bengt Hjalmarsson är två eldsjälar som också engagerat sig mycket i frågan.

Till sist en stor eloge till Tomas Johansson Eldsjäl nr ett, när det gäller att driva på för att byggandet skulle komma igång. Det är många timmar, resor och kontaktsökande som denne man lagt ner genom åren. Redan innan bygdelaget startade 2007 hade Tomas uttalat behovet att bygga lägenheter i byn. När sedan bygdelaget bildades blev Tomas dess första ordförande och kunde med stöd av övriga ortsbor agera med kommunen.

Tre Frågor till Tomas.

Hur ser det ut här i Kungsäter om 30 år?

Om industrin går för fullt, så blir det ju utveckling och då byggs det mer.

Om 100 år?

Det vet jag inte… tanken är väl att allt skall vara positivt.

Om 300 år?

Det är ju svårt att veta, men det bör ju ha byggts minst lika många lägenheter som det gått år.

Text och foto: Uno Karlsson