På onsdag kväll samlades ett femtiotal åhörare i skolans aula för att lyssna på – och ställa frågor till kommunpolitikerna, när de presenterade Varbergs Kommuns Översiktsplan 2010.
Mötet öppnades av Gösta Bergenheim. Jeanette Larsson, som arbetar på planeringskontoret tog över ordet, när hon i detalj presenterade ÖP2010. Den långsiktiga planen som sträcker sig till 2020 beskriver i detalj hur ska Varbergs Kommun handskas med den dramatiskt ökade befolkningsmängden, i form av nya bostäder och nya arbetsplatser.
Inget nytt för Veddige, tyvärr. Det kan ju naturligtvis dyka upp senare, under detaljplaneringen.
Det som däremot verkade intressera många, är det faktum att nu kommer man att tillåta vindkraftsbyggandet i större utsträckning. För Veddiges del är det inte mindre än tre områden som kan bli attraktiva för liknande projekt. Det är området norr om byn mot Frillesås, nordost mot Järlöv och Björkholmssjön samt området vid Sällstorp.
Många var förstås oroliga för hur vidkraftverk kan påverka miljön och boendet. Jana Nilsson underströk att dessa är “utredningsområden” som kan ge möjlighet till vindkraftsetableringar.
I dessa områden dock byggstop som gäller tills vidare.
Förslaget kommer att ligga på Varbergs Kommuns hemsida den 15 maj. Synpunkter kan lämnas senast den 30 juni till Planeringskontoret.