Tio års arbete och ett års redigering resulterade nästa bok. Präster, bönder och emigranter i veddige är en värdig uppföljare till Bo Emanuelssons första verk, Säterierna och adeln i Veddige.

Präster, bönder och emigranter i Veddige fortsätter att analysera och bena ut Veddiges historia, in i märgen. Nästan 800 sidor och
mer än 1200 bilder berättar om en svunnen epok i Sveriges historia. Bo ger inte bara en förteckning över gårdar och familjer. Han berättar charmiga historier, som han har hört under tiden han samlade in material. Vi får reda på prästers anteckningar över levande och döda, skrythistorier från de utvandrade. Vi får ta del av tidigare hemliga brevväxlingar, roliga och sorgliga människoöden. Bo har lånat åtskilliga familjealbum och själv har han skannat in tusentals fotografier, teckningar och gårdsmålningar. Han har satt sig i sin bil flera hundra gånger och åkt ut för att hitta boningshus, ladugårdar eller rester av gamla gårdar. Allt detta har han dokumenterat med sin kamera. Och ofta innehåller bildtexterna kommentarer med glimten i ögat. Boken innehåller en bilaga över 1617 emigranter med namn och adress.

Den här boken är ett måste för alla, som har anknytning till Veddige. Men även du, som är någorlunda historieintresserad, kommer att älska Präster, bönder och emigranter i Veddige, eftersom boken speglar väl en viktig del av Sveriges historia.

Boken kommer att finnas att köpa på Hemköp i Veddige, ICA Supemarket i Derome, Kurts Frisersalong i Veddige, hos Arne Eriksson, Trivas i Varberg samt hos författaren, tel: 0340-302 55, bo@veddige.nu