Som en del i arbetet med den nya vägen flyttades järnvägsbanan i helgen några meter. Arbetet innebar en ny banvall, järnvägsbana och riktning.

IMG_0778