Varbergsnämndens Folkhälsopris 2014

Med syfte att uppmuntra och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsa där människans hälsa beaktas ur ett brett perspektiv har Varbergsnämnden sedan 2009 delat ut ett folkhälsopris. Såväl privatperson som organisation eller företag som är verksam inom Varbergs kommun kan nomineras till priset.

I år är premien 25 000: –

Folkhälsopriset är huvudsakligen inriktat på långsiktiga projekt/verksamheter men kan även vara ett utvecklingsstöd till nya eller pågående insatser för samverkan och nytänkande inom det hälsofrämjande området.

Priset kan ges till enskild pristagare eller fördelas mellan flera. Insatser som prioriteras är sådana som bidrar till att uppfylla Hallands gemensamma folkhälsopolicy och utvecklar samverkan mellan olika aktörer inom det hälsofrämjande arbetet i Varbergs kommun.

Du hittar nomineringsformuläret här.