Solkulla förskolas arbete med barns integritet och värdegrund för en framtid utan #metoo

Vi vill lära barnen att alla är lika mycket värda och bestämmer över sin kropp.  Jämställdhet för oss är att få upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential som individ oavsett kön och få träna mer på det som man ännu inte behärskar. Någon kan behöva träna på gränssättning – säga stopp, att ta positiv kroppskontakt, samarbeta och uttrycka känslor.  Hur gör vi det? Vi lär barnen att använda stopptecknet genom att ta upp hela handflatan och säger stopp om någon gör något som inte känns bra, detta anammar även de yngsta barnen fort. Vi frågar alltid om vi får ge varandra en kram. Det är också viktigt att som förälder/vuxen inte uppmana barn att krama /pussa släktingar etc. utan att fråga barnet först och alltid respektera ett nej. Hur känns det när man är arg? Hur känner du dig /mår du idag? Hur kan du göra förlåt? Vad kan du hjälpa dina kompisar med? Vad gör du om någon gör något dumt mot dig? Är några av frågorna som vi jobbar kontinuerligt med. Vi vill också uppmärksamma barnen på att det kan finnas bra och dåliga hemligheter. Man kan känna obehag i magen om det är en dålig hemlighet och då är det viktigt att berätta om det för någon vuxen. En bra hemlighet kan kännas som ett skönt pirr i magen. Vi tar alltid barnens oro på allvar och fortbildar oss kontinuerligt inom området . Vi får mycket positiv respons från föräldrarna som följer vårt arbete. Till vår glädje hade vi nyligen också besök av två mycket intresserade politiker . De ville veta mer om hur vi arbetade i dessa frågor då vi än så länge är den enda förskolan i kommunen som följer tre ska bli nolls riktlinjer. Statistik visar på att det är minst tre barn i varje klass som har utsatts för sexuella övergrepp.

I vårt arbete får vi stöd av organisationer som Säkra varje unge och vi följer också tre-ska-bli-nolls riktlinjer för förskolan. Den första organisationen har gett ut en bok som heter” nej eller okej” med olika dilemman som barnen tar ställning till, och just nu är den en av de populäraste böckerna på förskolan. Vi ser också att detta område borde få större prioritering i vår läroplan och förskollärarutbildning . Med detta förhållningssätt är vår förhoppning att barnen lär sig ömsesidig respekt och att kampanjer som #metoo inte behövs i framtiden! ⁄

Carola Lysebring Solkulla Förskola