Mjältbrandanthrax, orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Gruppen Bacillus kännetecknas av att de är stavformade, aeroba sporbildande bakterier. Förmågan att sporulera är en överlevnadsstrategi för att klara extrema temperaturer, uttorkning och andra ogynnsamma kemiska och fysikaliska förhållanden. Mjältbrand smittar genom att sporer tar sig in via sår i huden, inandning eller via intagandet av föda. När en spor penetrerat de försvarsbarriärer som ska skydda mot mikroorganismer, genomgår sporen metamorfos och blir en bakterie. Bakterier multiplerar och utsöndrar ett potent toxin som orsakar vävnadsdöd (nekros). [Wikipedia]

Mjältbrand på gård i Halland – Smittskyddsinstitutet.