“Bo och leva som pensionär” Äldres boende i Veddige – tisdagen den 8 september samlades politiker, tjänstemän och åhörare i Idrottshuset. SPF bjöd in på debatt om framtida byggplaner för äldrebostäder.

Eller bristen på dessa byggplaner.

Medverkande var bland annat: Jana Nilsson (s), Gösta Bergenheim (m) Roger Kardemark (kd) Clase Grunditz stadsbyggnadskontoret, Stefan Stenberg Byggnadsnämndens ordförande och representant från Varbergs Bostad.

Efter att våra politiker en efter en presenterat sig själva och deras syn på bostadsfrågor kort, bjöds det på kaffe, lite mingel och debatt. Debatten mestadels handlade om var och vad kan man bygga i Veddige. Förutom de några kommunala tomter som ingen människa är intresserad av (Sten Unosson) finns i stort sätt ingenting. Och Varbergs Bostads svar på frågan var lite nonchalant “det finns väl inga verkliga intressenter”. Byggnadsnämndens ordförande föreslagit till och med att Vbg Bostad kanske är för stor för att agera smidigt i fråga om byggande i kommunens periferier.

– Ja undrar om bolaget är moget för att delas, och bilda en del som sysslar med byggfrågor i tätorten och en som ska ta hand om serviceorterna? – sa Stefan Stenberg

Sten Unosson och Bo Emanuelsson har föreslagit att kommunen ska agera snabbt med köpet av t ex prästgården och andra relativt stora, tomma hus och tomtytor mitt i byn – för att utforma trevliga bostäder för äldre.

Det finns minst ett femtiotal äldre som vill gärna flytta till bekvämare, mindre lägenheter – utan att behöva flytta från Veddige. Det skulle innebära femtio villor på bostadsmarknaden. Hur skulle det påverka huspriserna i Veddige?

Vad tycker du? Hur kan vi lösa bostadsfrågor i Veddige?

IMG_8409IMG_8440IMG_8430IMG_8437IMG_8442Fikapaus med debattsugna.