Varbergs kommun hade i januari genom Katrin Sahlqvist kallat till ett möte om Kungsäters framtid i bygdegården.

På vår framtidskväll får du diskutera och dela visioner och idér om hur din ort kan bli ännu bättre. Detta kan sedan ligga som grund för vår fördjupade översiktsplan på orten. Alla är välkomna. Så stod det på den inbjudan som sänts ut via mail, hemsida och på annat sätt.

Det kom gott och väl över 70 personer i alla åldrar. Det är ett gott resultat med tanke på hur många som bor på orten. Tidigare hade man haft ett samma möte i Tvååker, en ort med betydligt fler invånare och där kom det bara ca 20 stycken som var intresserade av vad som planerats för deras ort.

Men kungsätersborna är sedvanlig mycket aktiva och kreativa, vill sin bygd väl och gör så gott dom kan. Kvällens moderator Åsa Lindell och från kommunen Emma Cejie, Frida Eriksson och Katrin Sahlqvist berättade om läget och genomförde en så kallad swot som sedan utvärderats och kan ligga som grund för en uppdatering av utvecklingsplanen för Kungsäter. När planförslaget är klart kommer det att ställas ut på samråd,vilket kommer att ske under sommaren 2018. De som bor eller verkar i området har då ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter och ta del av förslaget. Har du frågor eller missat något viktigt kan du kontakta katrin.sahlqvist@varberg.se

En utvärdering av swot-analysen gjordes gjordes ganska omgående och efter utgallring av samma eller näraliggande förslag återstod 58 punkter med synpunkter. Av dessa vill jag här redogöra för 12 st som jag personligen valde ut till er läsare.

Styrkor.

Rergion med potential,stora möjligheter till ex turism. Geografisk position. Centralt nära till Halmstad,Varberg Ullared,Göteborg,Borås. Boende. Bo på landsbygden, relativt billiga bostäder, överkomliga huspriser.

Möjligheter.

Hur många möjligheter som helst. Turism ex. turistled från öst till väst-Oskarshamn till Fjärås via Gunnarsjö. Marknadsföra den fina naturen,orten och fritid.

Svagheter

Kommunikation. Brist på kommunikation/kollektivtrafik/dåliga vägar i ytterområdena/dåliga förbindelser både till Veddige,Horred och Varberg. Ingen bensinstation.

Hot.

Service försvinner/nedläggning av alla slag-skola,förskola,vård,brandstation,äldrevård,distriktet, företag, industrier. Akut: Att inte skola/förskola ordnas omgående. Risk för utflyttning p.g.a. skolans kapacitet och beskaffenhet. Att det blir en bygd med endast äldre invånare, utflyttning av ungdom.

Personlig reflektion på ovanstående.

Styrkor och möjligheter: Kan lägga till att Kungsäter lite mer globalt sett, ligger mitt i mellan Oslo och Köpenhamnsregionerna. Så även mellan Göteborg och Halmstad. Det är det som ger den stora utvecklingspotentialen på lång sikt. Med tanke på detta så borde bankerna vara mindre rädda att låna ut både till byggande av bostäder och företagssatsningar i bygden. Hur många möjligheter som helst,det är bara att låta fantasin flöda,kan man anordna lite innovationsträffar i byn. Kanske SVT eller TV 4 kan hjälpa till. Turistled från ex. Fjärås i väst till Oskarshamn ,Västervik och färja till Gotland och Öland. Detta är så klart en riksangelägenhet. I vårt område skulle det beröra vägen Horred mot Älvsered alltså från väg 41 till väg 154. Prioritering av de sämsta vägsträckorna, alltså vägen genom Gunnarsjö till en bredd av minst 8 meter. Att Kungsäter har ett geografiskt hett läge med stor utvecklingspotential torde ha framgått,men att lämna plats i planeringen för en större genomfartsled var det kanske ingen som har tänkt på. Trafiken österut kommer kanske att öka betydligt i framtiden. Marknadsföring av orten är viktigt om man önskar att hamna på kartan. Vi behöver deltaga på mässor både i Sverige och utom landet Med tanke på turistleden vore det ett alldeles utmärkt sätt att gemensamt med alla orter i den korridoren att marknadsföra denna del av Sverige. Tänk alla fina sevärdheter och vår fina natur på den sträckan. Den nyligen genomförda satsningen på fiber och nedgrävning av elledningar ger oss konkurrentkraft och trygghet.

Svagheter och Hot:

Kollektivtrafiken behöver ses över. Det är en självklarhet att man skall kunna frakta sig mellan tätorterna alla dagar och timmar. Kungsäter har ju blivit av med sin bensinstation, det kräver en annan planering när man skall tanka. Risken med för många bensindunkar hemma i garagen är inte tilltalande med risk för brandfara, inbrott osv. Att ta vara på ungdomars idéer. Här får vi vara lite självkritiska då vi alla tror att vi vet bäst. Nu finns det tydligen gott om lokaler, varför inte låta de yngre ta över en del så att de kan träffas och utveckla sin grej. Lokaler för att meka, måla utöva musik, uppfinna, fika eller bara vara etc. Allt under ett tak. Sedan får vi inte stirra oss blinda på att ungdomar vill flytta ut. Det är en naturlig utveckling att man vill se andra platser,träffa andra människor,nya äventyr,resa osv. Det är ju så man utvecklas som erfaren människa. Däremot skall vi stå med öppna armar när någon vill flytta tillbaka och satsa på sin hembygd. Det är ett inte alldeles ovanligt företeende. Alla vet var de har sina rötter och skall känna sig välkomna som återvändare. Hoten som skapar oro att servicen försvinner är berättigad. Akut är skolans och förskolans roll och risken att familjer tvingas att flytta är uppenbar om man inte genast tar tag i problemet. Att det skulle bli en bygd med enbart äldre invånare får vi inte hoppas,det är ju så att arbetsmarknaden har ändrat karaktär, mycket arbete kan ju skötas hemifrån och finns det bara ordentliga möjligheter för in och utpendling så kommer många fler att vara intresserade av att bo här.

Det är viktigt att ta tillvara natursköna tomter, släppa lite på strandskyddet och allmänt underlätta för nybyggnation.

Det finns en organisation som heter Hela Sverige skall leva. Bildades i slutet av 80 talet och har sedan dess vuxit i styrka och betydelse. Vartannat år är det landsbygdsriksdag och i år går det av stapeln i Örnsköldsvik den 18 -20 maj. Hela Sverige skall leva kan ses som en paraplyorganisation för alla föreningar och organisationer som vill och bör vara med. Här kan man få stöd och hjälp med vidareutveckling av sin förenings idër. Halland skickar 10 st representanter förutom vad de politiska partierna ställer upp med. Återstår att se vad Västernorrland har åstadkommit vad gäller landsbygdsfrågor. Klart är att politiker i den sittande och kommande regeringen kommer att få en massa goda råd och insyn i landsbygdsfrågor från hela landet serverade.

Uno Karlsson