Varmt tack för det!

En välbehövlig vägombyggnad från Kungsäter i Varbergs kommun till Älekulla i Marks,väg nr 821 och 822 pågår för fullt och beräknas vara klart till våren. Entreprenör är Varbergs schakt AB och NCC samt Trafikverket. Roger Serholt platschef från Varbergs schakt är glad för att få göra ett ordentligt jobb. Det här känns mycket bättre än de lagningar och lappningar av vägarna som vi har tvingats att hålla på med under åren som gått. Det här är nog första gången sedan åttiotalet vi är med redan från början där vi gör dikning, trummor, breddning och viss uträtning samt grundarbetet. NCC gör uppfräsningen av asfalt och kommer förmodligen att lägga den nya beläggningen i hop med trafikverket. Slutjusteringen, det vill säga anslutningsvägar och slänter tillfaller oss. Ungefär femtiotusen ton material i form av bärlager fraktas fram till vägbygget, huvudsakligast från Grimmareds grustag. Tillsammans gör vi en helt ny väg med full bärighet och en bredd på sex meter. Längden är 12 km och sysselsätter 15–20 personer samt lastbilar, grävmaskiner och specialfordon under byggtiden. Det finns tre huvudvägar genom Gunnarsjö, den aktuella från Kungsäter till Älekulla, en från Gunnarsjö mot Karl Gustav vilken fick en ansiktslyftning förra året och det verkliga problembarnet den från Gunnarsjö till Älvsered, Fagered, Ullared vilken utgör närmaste tvärförbindelse mellan riksväg 41 vid Horred och 154 i Älvsered, Fagered, Lia och Fridhemsberg. Låt oss hoppas att trafikverket förstår helheten och fortsätter med denna. Kan bättre vägar åter få landsbygden att blomma upp? Svaret är givetvis ja. Tillsammans med fibersatsning och nedgrävda elledningar ger det landsbygden helt nya förutsättningar att utvecklas. Kollektivtrafiken får självklart också nya möjligheter när vägarna håller bra standard. Elbilsutvecklingen kräver för att få bättre räckvidd mellan laddningarna likaså bra och lättrullade vägar. Det är endast ca 90 år sedan den första asfalten lades i Sverige. Då var det Vasagatan i Göteborg och en perrong på Stockholms central som fick äran att vara först. Man använde handrullande vältrar och kall asfalt. Ungefär samtidigt byggdes de första grusvägarna här på orten.

GUNNARSJÖ

43 kvadratkilometer stor yta, 3 huvudvägar genom socknen, befolkningsstatistik: år 1810 fanns det 489 personer socknen, 1880 var det 775, 1990 160 och år 2000 endast 144 st. I dag sker folkräkning på distrikt så en jämförelse är f.n. omöjlig men låt oss hoppas att trenden har vänt till ett positivare befolkningsresultat för oss här på landsbygden. Det känns åtminstone så och förutsättningarna blir så mycket bättre i takt med vägarna. ⁄

Foto och text: Uno Karlsson: