På Disseflatvägen bor de nyanlända som kom som anknytning eller är anvisade till Varbergs kommun. Eftersom i Varberg finns inga lediga lägenheter erbjuder kommunen tillfälliga eller s.k. genomgångsbostäder. Det är oftast vandrarhem eller paviljonger. De här personerna är i etableringsprocess år 2 (sysselsättningsgrad 40 timme per vecka). Under den tiden skall de vara klara med SFI, hitta bostad eller jobb och såklart kunna prata svenska. Här bor olika nationaliteter.

De nyanländas initiativ

För att förebygga utanförskap vill de nyanlända gärna komma i kontakt med omgivande samhället som i detta fall – grannfest. Kulturguiderna Samka Lovic och Mawia Hussien besöker regelbundet de nya invånarna och bygger en trygg relation. Vi hjälper till med praktiska saker, informerar om olika aktiviteter och hjälper till med föreningslivet. Vi är som typ: ”mini” Varberg Direkt. Vi hjälper de att hitta rätt.

Initiativet till grannfesten kom från de nyanlända som önskade att träffa folk från området. Kulturguiderna är medarrangörer som hjälpte till med inbjudan, kontakter, inköp av maten m.m. Det lokala församlingshemmet erbjöd sina lokaler under dagen. De nyanlända ville bjuda på arabisk mat och de frivilliga bjöd på svenska kakor och kaffe/fika.

Vi, kulturguiderna, diakonen Ingela Bertilsson, ett antal frivilliga pensionärer, samt Viskadalskyrkans präst Samuel Björling byggde i september ett nätverk. Vi brukar träffas samt kommunicera via Messenger och berätta för varandra hur vi hjälper till de nyanlända. Även de frivilliga önskade en grannfest. De nyanlända som innan bodde i Limabacka och Kärradal (deras genomgångsbostäder avvecklades) och kom till Veddige i december 2018 anslöt sig även Värö-Stråvalla hembygdsförening som hjälper ”sina” nya vänner med körlektioner, träffar, svenska språket m.m.

Vi bestämde att avgränsa oss pga. plats. Jag bjöd in närmsta hushåll/grannar, föreningsrepresentanter samt politiker. Det kom många mer vilket är roligt. Vi var ca 100 personer. Syftet med grannfesten är att bygga broar, knyta kontakter, lära känna varandra, skapa gemenskap och förebygga utanförskap.

De nyanlända vill ses som resurs. De behöver kontakt och nätverk som kan leda till jobb eller bostad.

Många nyanlända behöver nya ”vänner”, känna sig välkomna, trygga, lära sig språket och förstå oskrivna normer. 

Jag har fått önskemål från många som önskar ha flera fester eller liknande arrangemang/tillfälle i framtiden. ⁄

Samka Lovic

Varbergs kommuns kulturguide