Tänka sig, vad tiden går. Nu detta år firar kören 60 år.

Vi tog kontakt med Zarah Bengtsson som varit med från start 1956 -1985 för att höra vad de kunde berätta om körens historia, kantorer och medlemmar. Även Kerstin Börjesson och Kent Göök bidrog med minnen från sina år med kören. Anita Johansson har bidragit med flera års verksamhetsberättelser som skannats in och nu finns bevarade i dator. Kerstin, Kent och Anita är även idag medlemmar i kören.

Antalet körmedlemmar har varierat genom åren, alltifrån 15 medlemmar uppåt till 35 medlemmar. Nu var ju inte kören en kör från början utan hade startats tidigare av Kantor Signe Karlsson, men då som en kvartett bestående av: Signe Karlsson, Ella Sandgren, Anders Karlsson och Gunnar Johansson. Vi vet inte vilket år som kvartetten startades, men kyrkokören kom igång år 1956.

Enligt verksamhetsberättelserna så var kyrkokören vilande i nästan ett år, men återuppstod september 1988 då Inga Johansson tog sig an uppgiften stor entusiasm och glädje (källa: verksamhetsberättelsen 1988). Första körövningen detta år var de 15 damer och 5 herrar. Vid årets slut hade kören 24 damer och 11 herrar. Förr sjöng alltid kören ifrån läktaren, detta bestod ända tills 1989. Vad hände då kan man tänka?

Från början var Erik Ludvigson kantor, 1985 Gunilla Ivarsson, 1987 Erik Ludvigson, 1988-1989 Vt Inga Johansson, 1989 Ht- Margret Börjesson (Svensson), 2006 Marie-Louise Danielsson, 2012 Andreas Hjalmarsson och från 2103 Stoyan Iliev. Vikarierande kantorer genom åren: Gösta Runevad, Elisabeth Willix och Mats Börjesson. Förr i tiden uppvaktades körmedlemmarna med medalj när de varit med i 10 och 20 år.

För det är ju så med körsång och att sjunga i kör, att har man en gång börjat i kör, så vill man gärna hålla på. Körsång är ju bra för hälsan, man blir på ett glatt humör och allt går så mycket lättare. Många medlemmar har varit med många år, själv är jag bara nybörjare med mina 14-15 år.

Men vi har verkligen roligt tillsammans, både när vi tränar och vid framträdanden. Fler borde prova på att sjunga i kör. Det är bara att komma och prova, och det är inget intagningsprov om nån nu trodde det. Fast kan du sjunga är det ju ett plus… (jätteplus).

Nästa gång ska jag berätta mer om kören, och vad som hände 1989… ⁄

SoOopranen Lena