Med risk för att vara tragglig: vi invigde Karl XI:s skans den 5 juni tidigare i år.

Händelsen i sig är värd all uppmärksamhet. Det var länge sen veddigebor var så intresserade av en gemensam sak. Gissningsvis 700 personer besökte invigningen, så var du inte en av de, då var du en av de få som satt hemma…  Invigningstalet av Bo Emanuelsson och Lennart Vihlén (utklädd till själva Karl XI) ackompanjerades av SPF-körens sång (alla klädda enligt 1600-talets mode) och stråkorkestern Gränslaget. Det stora spektaklet var Karolinernas intåg till Skansen. De kom marscherande till fots och på häst och – låt bilderna tala för sig själva! ⁄