I Halland fanns det på 1800-talet flera tusen skvaltkvarnar. Varje gård som hade tillgång till en liten bäck utnyttjade möjligheten, att helt utan skattepålagor, mala sin säd. Myndigheterna hade nu slutligen gett upp försöken att beskatta husbehovsmalning.

Efter 1:a världskriget blev dock de enkla skvalkvarnarna ersatta av elektrifierade kvarnar. Nu finns det tusentals skvaltkvarnsruiner i Halland. Men just längs Ulvatorpsbäcken finns 8 skvaltkvarnar bevarade, unikt i Sverige.

Till hösten planeras för röjning av området. Har du röjsåg samt tillhörande skyddsutrustning eller på annat sätt vill hjälpa till med vårt kulturarv? Kontakta då Ingvar Månsson, 072 432 16 61

Varför just i Sällstorp?

I en tidningsartikel från 1953 kan man läsa hur ”de gamla skvaltkvarnarna ruttnar ner i en skräphög”. Men Karl E. Johansson i Stora Råryd och J.E. Johansson i Ulvatorp lovade ”att de av pietetshänsyn nödtorftigt ska underhålla och bevara sina skvaltkvarnar”. ”Det kan lyckligtvis hända att de blir beaktade, betraktade som kulturföremål”.

De här två herrarna och efterföljande eldsjälar lade sedan, under årens lopp, 1000-tals arbetstimmar på att restaurera sina kvarnar! När Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening bildades 1968 var det en självklarhet att det skulle bildas en kvarnkommité. Hembygdsföreningen kunde samordna och söka bidrag.

Tjänstemän på Länsstyrelsen upptäckte tidigt Kvarnadalens unika kvarnmiljö och har inte bara bidragit med pengar utan också med utredningar och antikvarisk kunskap. Varbergs Kommuns intresse har dock avtynat med åren…

Varför inviga kvarnar som byggdes för hundratal år sedan?

2018 blev skvaltkvarnarna i Sällstorp förklarade som byggnadsminne nr 51 i Halland. Under den heta, torra sommaren utfördes en välbehövlig slyröjning runt kvarnarna. Nyanlända från Afghanistan, Syrien och Somalia gjorde ett fantastiskt jobb i Skogsstyrelsens projekt ”Naturnära jobb”. Nu framträder kvarnarna och dämmen på ett helt nytt sätt!

Invigningen den 27 april 2019 blev en regnig tillställning. Ändå kom det mer än 50 personer som vandrade från Råryd upp till hembygdsföreningens kvarn. De guidades av två antikvarier från Länsstyrelsen; en ornitolog berättade om alla fågelläten som hördes i den vackra dalgången. Ordföranden i Hembygdsföreningen Ingvar Månsson och landshövding Lena Sommestad höll sedan likartade tal. Båda betonade vikten av samarbete mellan bygdens invånare, hembygdsföreningen och Länsstyrelse.

Sedan kunde Lena Sommestad klippa bandet. Det känns hoppfullt att vår landshövding tog sig möjlighet att tillbringa tre timmar i vår vackra kvarnmiljö!

Trots ihållande regn fortsatte sedan 15 personer vandringen förbi de 4 resterande kvarnarna ända upp till Stora Dämmet. Och vi fick lära oss allt om skvaltkvarnar! (Tack Daniel från Tvååker som så djupkunnigt upptäckte saker som vi aldrig haft en aning om!)

Invigningen var en symbolhandling som verkligen har satt Kvarnadalen på kartan!

Något om framtiden.

Om hembygdsföreningen får bidrag från Jordbruksverket ska varje kvarn, dämmen och kvarnruiner få en infotavla. Vidare ska ett stort träd hamlas, nya sittbord ska inbjuda till pauser i den undersköna naturen.

Underhåll av kvarnbyggnaderna står nu högt upp på listan när Länsstyrelsen fördelar medel. Men det är Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening som får organisera arbetet.

Cirka 2 ha runt kvarnarna behöver årlig slyröjning. Hembygdsföreningen ska försöka få resurser till detta men engagemang från bygdens folk är fortfarande lika nödvändigt som tidigare, om denna unika miljö ska bevaras för kommande generationer!