Tisdagen den 22 januari var det kallat till inspirationsmöte i bygdegården. Ett 70 tal personer dök upp för att delge sina ideér om Kungsjölederna och de övriga besöksmålen på orten. Kanske saknade man ungdomarna som ju är framtiden och de som skall ta över, men det blev ändå en synnerligen lyckad och trevlig kväll.

Inbjuden att tala om sitt entreprenörskap var Bengt-Einar ”Sotarn” Johansson men han hade hastigt blivit sjuk och ersattes av Lasse Diding som målande bland annat berättade om sitt liv, sin uppbyggnad och marknadsföring av Hotel Gästis och Havanna i Varberg. Det blev en berättelse med mycket humor och han rev ner stora applåder. Därefter så bjöd man på smörgåstårta och kaffe.

Så tog kvällens arbete vid och man hade selekterat grupper med olika ansvarstagande så man kunde välja på en eller flera. Representanter från Varbergs kommun och Leader Sjuhärad deltog. Grupperna omfattade marknadsföring, verksamhet, besöksmål, hemsida och sos, media. Leader, vilka möjligheter finns att finansiera idéer. Service, främst på vandringslederna och besöksmålen, arbetsinsatser, vad finns att göra och nya idéer. Föreningar och samhälle vad kan vi bidraga med när det gäller vandringslederna. En utförlig utvärdering kommer att finnas på Kungsäter Gunnarsjös hemsida. ⁄

Text och Foto: Uno Karlsson