IMG_8646Hälsoriskbedömning av rök vid förbränning på mjältbrandsmittad gård i Veddige

Plats: Strängbetong, Veddige. Tid: Fredag 30 okt 14.30

Miljömedicinskt Centrum vid Sahlgrenska i Göteborg (VMC) har genomfört en miljömedicinsk bedömning av risker med rök från den förbränning som pågår av gödsel, halm, hö och byggnadsmaterial i Veddige, Varbergs kommun.  En särskild ugn har byggts för ändamålet och 1 ton material i timmenbränns nu. De som bor eller arbetar i närheten har upplevt besvär av röken och är oroliga för eventuella hälsorisker. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor samt företaget Strängbetong, som ligger strax intill gården, har önskat hjälp i frågan.

Förbränningsanläggningen, närboende samt Strängbetong har besökts och intervjuer har gjorts med närboende och anställda vid Strängbetong. Utredningen omfattar bl.a. en spridningsberäkning, vilken utförts av IVL samt kemiska analyser, utförda av SP, från nyligen genomförda skorstensmätningar.

Utredningen kommer att presenteras fredagen den 30 oktober. Närboende och andra intresserade från allmänheten är inbjudna att komma kl 14.30.

Hela rapporten kommer att läggas ut den 30 okt kl 10.00 på Miljömedicinskt Centrums hemsida (www.amm.se klicka på miljömedicinskt centrum) och på Jordbruksverkets hemsida (www.sjv.se).

Närvarande vid pressinformationen kommer att vara från Miljömedicinskt Centrum, Sahlgrenska:

Docent Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, huvudansvarig för rapporten samt Lars Barregård, professor och överläkare.

Dessutom kommer representanter från Jordbruksverket, BEFAB (som sköter förbränningen) samt kommunens miljökontor.

Kontakt Gerd Sällsten 031-786 28 97, 0707-222897 eller Lars Barregård 031-786 28 96, 0707-222896