Vägverket tillsammans med PEAB kommer informera om vägbygget den tisdagen den 24/3 kl 18.30 på Idrottsplatsens festlokal, Kapmansvägen.

I första hand är det berörda sakägare som är kallade men alla intresserade är naturligtvis välkomna att delta och få information om vad som är på gång.

Ladda ner: Informationsträff PDF