Birgerveckan kommer att firas med pompa och ståt i Varbergs kommun 24- juni till 2 juli.

En hyllning till Birger Svensson som för etthundra år sedan grundade Monarkfabriken och växte upp  i Båtsberg, Gödestad , hade även ett semesterhus i  Angbäck , Kungsäter.

Hans historia som duktig affärsman är intressant och Gödestads Hembygdsförening tillsammans med  Bl.a Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag kommer under en vecka  att visa den bygd som så framgångsrikt inspirerade honom att  att bli en  av Sveriges mest betydande industrimän.

Birger Svenssons semesterhus Angbäck  blev senare en barnkoloni för i huvudsak barn till monarkarbetare. Vid en senare kommunsammanslagning där den egna kommunen  som bestod av  Kungsäter ,Gunnarsjö, Karl Gustav och Grimmared  ingick i Varberg så glömdes väl Angbäck bort och fick förfalla. Ännu senare eldade man upp  byggnaderna  i övningssyfte. Kvar blev dock en i sjökanten belägen tvättstuga  vilken var i gott skick. Den glömdes dock snart bort, förföll och tomten växte igen.

År 2010 diskuterades fallet vid ett bygdelagsmöte och man beslöt att renovera densamma  eftersom det även finns en fin badplats där. Ekonomiska medel kom från sparbanksstiftelsen och efter en enorm ideell insats av bygdens folk är den nu färdig för invigning den 2 juli kl 14 då ättlingar till just Birger Svensson  kommer att klippa bandet. Monarkleden kommer  också att invigas  denna  dag och en korteg från  Båtsberg  till Angbäck med cyklister i täten kommer att starta 12.30 vid Båtsberg.

Programmet i övrigt kommer att presenteras i de aktuella tidningarna i området. ⁄

text och bilder uno karlsson