Text och foto: Uno Karlsson

Tisdagen den 22 oktober samlades solcellsintresserade människor i Gunnarsjö gamla skola för information om tekniken och möjligheterna med solkraft. Gunnarsjö Sambruk ideella förening hade i god tid bjudit in Gunnarsjöborna samt kringliggande bygder och bokat in sig på numera privatägda Gunnarsjö skola. Att intresset var stort visade sig då det kom över 50 personer. Jonas Oliv från Electrotec Energy AB i Varberg stod för informationen om solcellsanläggningar som omvandlar solens energi till elektricitet.

Att solenergi ligger i tiden råder inga tvivel om. Idag så har solkraften blivit mer accepterad, lätt tillgänglig och kan ses som en smart investering oavsett var du bor. Söderläge på tak är att rekommendera även om det finns andra lösningar. Vid nybyggnation av exempelvis en maskinhall bör man planera läge för solceller.

Jonas hade med en democell, som han visade hur man kopplar ihop flera, allt efter det aktuella takets storlek. En växelriktare tar emot solcellernas likström och omvandlar till växelström, vilken sedan kan säljas till elnätet. I en app i telefonen kan man se hur mycket el anläggningen producerar i realtid och hur mycket man levererat tidigare. Hos Östen Johansson i Gudmundared i Gunnarsjö har man monterat ca 120 m² solceller i augusti månad och han har redan levererat 3700 kWh av en beräknad årlig leverans av ca 19 000 kWh. och Östen tycker nog att det verkar fungera och är en vettig investering. •

Det här taket hos Östen Johansson beräknas ge ca 19000 kWh om året.