Vidhögeskolan F-3 har haft besök av musikalprojektet Hej hyper! som handlar om NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi får följa med M som har haft en riktigt dålig dag och som undrar vad det är för fel med henne som inte kan sitta still eller inte kan gå på kalas men kan supermycket om fåglar. Publiken, det här tillfället årskurs 2, lever sig in i M-s värld med starka känslor och kanske till viss del igenkännande, för vem som helst av oss vill slå på något och skrika ibland. I det här fallet blev det gosedjuret Kroki som både råkade illa ut men även fick kärleksfull behandling.

Eftersom det är en musikal var det många bra sånger som eleverna hade lyssnat till innan och därför kände igen.

I sången ”Alla har rätt att va på sitt sätt” blev det svängigt värre när vi sjöng med och dansade till.

Innan föreställningen fick vi en mini-workshop där vi fick veta mer om NPF, samt prova på olika hjälpmedel som kan underlätta att hålla koncentrationen i skolan. Det ingick också en lärarhandledning med många olika lektionsförslag hur vi kan arbeta vidare. Man kan också ladda ner en gratis karaoke-app med låtarna från musikalen.

På ett lustfyllt sätt vill man bidra till ökad förståelse och möjlighet att skapa bättre förutsättningar för barn med NPF. Det är ett samlingsnamn för diagnoser som ADHD, autism, Aspergers syndrom, ADD, språkstörning, dyslexi med flera. För de här personerna är det viktigt att skapa tydlighet och tillgänglighet i skolan. Det som är nödvändigt för några är bra för alla, oavsett förutsättningar. Till exempel använder samtliga klasser på Vidhögeskolan samma typ av bildstöd så att eleverna känner igen sig vart man än kommer. Dörrar är tydligt uppmärkta vem eller vilka som arbetar där. Varbergs kommun fortbildar kontinuerligt pedagogerna för att öka kunskaperna kring NPF.

Bakom Hej hyper står organisationen Friends och Hjärnfonden med stöd av Postkodlotteriet. De ska nu ut på en riksomfattande skolturné med ett viktigt ämne som på sikt förhoppningsvis leder till förbättrade villkor för barn inom NPF. ⁄

Ulla Willenheimer