Den årliga marknaden i Gunnarsjö gick av stapeln den 9 juli. Traditionen av en marknad startade 2015 som en av de sociala aktiviteter som den ideella föreningen Gunnarsjö Sambruk organiserar. Syftet var att skapa en dag för Gunnarsjöbor med Gunnarsjöbor och har sedan växt till att omfatta även dess omnejd och människor med anknytning till bygden.

Hela 300 personer kom i år i form av både knallar och besökare. Rune Fritjofsson var konferencier och intervjuade i år alla bygdens föreningar – allt från fiske-, jakt och skytteföreningar till Röda korset och Svenska kyrkan.

Även fiberföreningen och Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag representerades. Kenneth Johansson var på plats för att presentera den planerade vandringsleden mellan Kungsäter och Gunnarsjö i projektet med Kungsjölederna.

Några av Gunnarsjö Sambruk ideella förenings ändamål är att stärka det lokala engagemanget i bygden, öka sammanhållningen samt att verka för ett ökat lokalt ekonomiskt kretslopp.

På marknaden såldes bl a. lokal producerat trähantverk, syslöjd, luffarslöjd, återbruksslöjd, loppis, kakor, bröd, marmelad, tapenad, chutney, senap och plantor. Flera av bygdens företag fanns representerade med sina produkter och tjänster.

Dragspelsmusiker jammade, Eksäter trädgård höll sin fantastiska trädgård öppen, kyrkan öppnade upp för att visa bygdens kyrkotextilier och knappt 50 personer gick poängpromenaden.

Vill ni som kom och gick tipspromenaden veta svaren och vilka vinnarna blev så finns all information på föreningens facebooksida www.facebook.com/gunnarsjosambruk/.Där finns även fler foton! ⁄

Gerda Dufwa