En grannsamverkan mot brottslighet har inletts i Gunnarsjö. Den 27 september samlades drygt en tredjedel av Gunnarsjöborna i den gamla skolan i byn för ett informationsmöte

Bjarne Lagerlöf, grannsamverkanansvarig hos polisen i Varberg, informerade om hur man går till väga för att starta upp en grannsamverkan i bygd. Varbergs relativt nytillträdde kommunpolischef Richard Hiller hade kommit till Gunnarsjö för att informera om polisens omstruktureringsarbete och höra vad Gunnarsjöborna tycker är prioriterat polisarbete. Richard förklarade att det är polisens plan att även visa sig mera i de mer avlägsna delarna av kommunen och inte bara i centralorten.

Mötet blev både starten av en grannsamverkan i Gunnarsjö och en del av en medborgardialog som hålls runt om i kommunen. Deltagarna fick chansen att tala personligen med kommunpolischefen och fylla i enkäter med sina åsikter. Direkta kommunikationskanaler upprättades mellan invånarna i Gunnarsjö och Varbergs Polis, både via det kontaktnät som skapades genom en organiserad Grannsamverkan men också privat via epost, telefon, Varbergspolisens facebooksida och hemsida där tips kan lämnas.

Mötet arrangerades av samhällsföreningen Gunnarsjö Sambruk med ordförande Gerda Dufwa som organisatör. Eje Johansson ställde upp med sin lokal för mötet. Ca hälften av Gunnarsjös invånare är nu med i Gunnarsjö Grannsamverkan. Tre personer utsågs till kontaktpersoner för området, varav en person har direkt kontakt med Bjarne hos Polisen om Gunnarsjö Grannsamverkans olika aktiviteter. Vi kommer att ha koll i vår bygd framöver! Bor du i Gunnarsjö och vill vara med? Kontakta Gerda Dufwa via epost: gunatita@hotmail.com Vill du veta mer om Gunnarsjö Sambruk och våra aktiviteter se vår facebooksida: facebook/gunnarsjosambruk

En grannsamverkan bygger på ideella krafter i bygden i samarbete med den lokala Polisen. Den är helt kostnadsfri och det är frivilligt om man vill vara med. I bygden bestämmer lokalbefolkningen som deltar vilka aktiviteter som skall ingå i just deras grannsamverkan. Aktiviteterna kan vara kvälls- och nattvandringar i byn, telefon- och sms kedjor vid misstänkta fordon och personer som cirkulerar i bygden eller misstänkt brott, och direkt kommunikation med alla i bygden via gratisappen Trygve i din smartphone vid misstänkt brott.

Foto: Uno Karlsson/Text Gerda Dufwa.