Gothia Vind vänder sig till regeringen – Varberg – www.hn.se.