Kungsäter – Gunnarsjö Bygdelag låter bygga vindskydd till sina vandringsleder i projektet Kungsjölederna. Det var Arne Johansson och Michael Karlsson i bygdelaget som kom med idén att bygga vindskydd vid vandringslederna.
På gården Knallstorp på gränsen mellan Gunnarsjö och Karl Gustav finns Arne Johanssons snickeri sedan länge. Det är här man håller hus med den kurs i knuttimring som bygdelaget anordnade ledd av Ingemar Hedin från Naturbruksgymnasiet i Svenljunga. Projektet stöds även av Lokal ledd utveckling i Halland (LLUH). För att detta skall fungera så krävs det en massa ideellt arbete och vi beräknar att denna insats från vår sida hamnar på 800-1000 arbetstimmar innan allt är på plats. Där till kommer takläggning som utförs och sponsras av företagare i bygden.
För ett antal år sedan investerade Arne i ett bandsågverk på vilket han kan såga lite större stockar vilka inte är så lätta att hantera på de traditionella sågverken.
Derome timber sponsrade Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag med ett antal övergrova furustockar vilka nu blivit till tre stycken vindskydd som skall placeras vid Angbäck i Kungsäter och Bäck i Gunnarsjö. Det är vid vandringslederna ”Kungsjölederna” de blir placerade.
Det blev ett gäng på 15 man med erfarenhet av byggande och skogsarbete från flera orter som var intresserade av tekniken knuttimmring och därför sponsrade en massa tid på detta.
Ca 800-1000 arbetstimmar beräknas innan allt är på plats . Innan dess måste även en del markarbeten förberedas. Detta att bygga själv i kursform är ett alternativ till att köpa färdiga byggsatser.
Det blir tunga lyft och breda transporter när de väl kommer att sättas ut. Måtten invändigt är 360 x 260 cm och vikten beräknas till ca 3 ton. Kranbil,trailers och grävmaskiner kommer att användas.
Det blir unika, rubusta byggnader som vi inte ser så ofta här i södra Sverige.
Invigning beräknas till våren 2019. ❤
Uno Karlsson