Jag har fått en del svar från mitt brev jag skickade ut i dagarna. Jag förstår att det är många som vill registrera sig som “författare”, för att eventuellt ge sig in i någon debatt senare. 

För att underlätta registreringsarbetet (inte minst för mig själv) överlåter jag er att göra jobbet.

Gör så här om du vill vara medlem: klicka på “Registrera” under “ADMINISTRATION”. Följ anvisningarna på skärmen.

Skriv, informera eller ställ frågor. Ha det!

Sandor