Vissa dagar och tidpunkter vet vi exakt var vi befann oss och vad vi gjorde. Ett datum som årligen kommer att påminna oss om sorg och nu läggas till bl a 11:e september 2001 och 26:e december 2004 är den 7:e april 2017.

Amygdala är den del av hjärnan som sparkar igång kroppens alarmsystem, det vi i vardagligt tal kallar reptilhjärna. Den får oprocessad information och vi reagerar instinktivt. Fredag den 7:e april, på väg hem från jobbet för att fira helg och den första nyhetsflashen från Stockholm rullade ut. Här stelnade min kropp bokstavligt till och några sekunder senare infann sig en enorm rädsla.

För några veckor sedan befann jag mig i huvudstaden på konferens och efter arbetsdagens slut var vi en grupp som bestämde oss för att besöka platsen för den besinningslösa och ondskefulla attacken. Tystnaden när vi gick längs Drottninggatan var total och en känsla av sorg, orättvisa och maktlöshet infann sig. Viktigast i denna svåra stund är att inte bli rädd, precis tvärtemot hur vår kropp fungerar. Terrorister har ett politiskt syfte, de är inte intresserade av de som dör – utan av oss som överlever. De vill att vi ska vara rädda, de vill att vi ska ändra oss.

Att intressera sig för samhället, samhällsfrågor och politik tror jag hos de flesta individer startar med känslan av orättvisa. När vi känner oss missgynnade oavsett om det handlar om utebliven veckopeng eller om nedläggning av ortens skola så startas en drivkraft inom oss. Jag tror att genom att organisera sig tillsammans med andra likatyckare så infinner sig en momentan känsla av kontroll. Livet är fantastiskt men tillika komplext och världen många gånger hemsk och svårbegriplig. Dessa stunder av samhörighet, gemenskap och tro på att det går att påverka, förändra och förbättra är nyckeln till all samhällsutveckling.

Nyligen släppte SOM-institutet* i Göteborg den nationella undersökning som genomfördes 2016 med ett urval av 20 400 personer i åldrarna 16-85 boende i Sverige.

Resultaten visar att vi svenskar är nyfikna och uppdaterade. Vi tar till oss en stor mängd nyheter dagligen, från olika informationskällor främst sociala medier. Vi är lika intresserade av politik och nyheter som av sport och nöje. Immigration/integration är inte riktigt lika högt upp på svenskarnas dagordning som under vintern 2015, men fortsatt den mest aktuella samhällsfrågan. Däremot är det fortfarande fler som är ”mycket oroade” för ökad främlingsfientlighet än för ökat antal flyktingar. Vi är allra mest oroade över förändringar i jordens klimat och ökad antibiotikaresistens men även för terrorism och rasism.

För oss som driver politik kan jag inte sammanfatta SOM-institutets rapport bättre än att vi i ännu större utsträckning måste lyssna på människor. Svenska folket är varken okunniga eller ytliga, vi är istället intresserade och uppdaterade. Det är faktiskt nästan inga svenskar som går omkring och oroas över systemkollaps och ekonomisk kris och då ska inte det påverka oss politiker och våra beslut.

”Vi är starkare” var budskapet på en av alla hundratals lappar som fortfarande prydde väggen runt hörnet på Åhlenshuset i Stockholm. Styrkan finns i oss människor, att tillsammans överbrygga rädslan och bygga det Sverige vi vill bo och leva i.

Aldrig har framtiden känts så orolig men heller aldrig så ljus. Som den nyligen bortgångne professorn i global hälsa Hans Rosling ofta påpekade så har vi aldrig haft det så bra som vi har det nu. ⁄

Hanna Netterberg, Moderat kommunpolitiker och boende i Västra Derome

*SOM-institutet: SOM-institutet är ett centrum med inriktning på undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Förkortning för Samhälle, Opinion och Medier.