Information – frågor om Strandskydd – Vilka möjligheter?

Torsdagen den 16 april kl. 19.00 i Skällinge bygdegård

Alla invånare kommer någon gång i kontakt med områden som berörs av regler för Strandskydd. Sedan december 2014 gäller i en del fall utvidgade (200-300m) strandskyddsområden kring en del av våra vattendrag och sjöar. I övrigt gäller det generella strandskyddet, 100 meter, vid alla andra mindre och större vattendrag och sjöar.

Du som älskar friluftsliv och natur, driver jordbruk, skogsbruk, fiske eller har fastighet inom strandskyddsområde berörs särskilt av reglerna!

Välkommen från hela landsbygden till Skällinge! Ta del av information och ställ dina frågor! Varför finns strandskydd? Vilka regler gäller? Vilka myndigheter hanterar strandskydd? Hur söks dispens från strandskyddet? Vilka möjligheter finns till utveckling av landsbygden? I panelen finns företrädare från Samhällsutvecklingskontoret, Stadsbyggnadskontoret samt Byggnadsnämnden och LRF. Särskilt inbjudna är Naturskyddsföreningen i Varberg, Hallands fiskevattenägarförening samt företrädare från samtliga partier i Varbergs kommunfullmäktige.

www.varbergslandsbygdsrad.n.nu