För naturens bästa

För naturens bästa

Ni har 1404 medlemmar. Vad gör ni för gott i Varberg och i samhället i övrigt?

Jag känner mig lite blyg inför den stora frågan. Vårt mål i Varberg är att arbeta för ett levande och rikt växt-och djurliv. Och vår riksförening arbetar över hela jorden med just detta som mål.

Vi försöker också visa på och argumentera för ekologisk odling och uppmuntra konsumenter att handla ekologiskt och lokalproducerat.

Vilken möjlighet har föreningen att arbeta för en levande och rik miljö?

Vi har alltid möjlighet att tala om vad vi anser om kommunala beslut som kan ha inverkan på miljön och kulturlandskapet. Vi är en samrådspart för kommunen i alla plan-och byggfrågor till exempel.

Utbyggnaden av vindkraften gav oss mycket arbete. Och det var vår förtjänst vill jag påstå, att kommunen samlade sig till en översiktsplan, där de framtida så kallade utredningsområdena för vindkraft redovisades.

Vi har haft rätt stor framgång och fått vindkraftsföretag och politiker att förstå våra synpunkter. Vi har också en stark miljölagstiftning bakom ryggen när vi argumenterar för vår sak.

Vindkraften är och var en svår fråga för oss, eftersom förnyelsebar energi också är ett av föreningens miljömål.

Ett annat stort och svårt ämne är nu bara i starten. Det är planerna inför tågtunneln genom Varberg. Här måste vi ligga på för att minimera skadorna på Natura 2000-området på Getterön.

Du bor ju själv på landet utanför Veddige. Hur hamnade du där?

Jag jobbade som reporter på tidningen Land i Stockholm, bodde mitt i stan, men längtade till landet. Det gjorde min man också. När jag fick möjlighet att arbeta på Hallands Nyheter slog vi till. Då hade jag tidigare varit på reportageresa genom Halland, kom hem till Fleminggatan i Stockholm och sa: Halland har den vackraste naturen jag har sett: havet, strandängarna, det böljande jordbrukslandskapet. Och skogen!

Nu bor vi med utsikt ner över Viskan. Men Viskan är ett sorgebarn. Jag är genom Naturskyddsföreningen involverad i Viskans Vattenråd som arbetar för Viskans bästa.

Men här går det trögt. Den helt tokiga och omöjliga rensningen av ån har en gammal lag från 1917 på sin sida. Så där har vi ingen möjlighet att påverka även om vi försökt.

Jag skulle önska att lantbrukarna längs med Viskan fick ersättning för den mark som dränks under vatten varje år i stället för denna hopplösa kamp mot översvämningarna.

En positivare möjlighet är det arbete som görs för att minska föroreningarna från Skuttrans utlopp i Viskan vid Derome. Skuttran är nu det största förorenande tillflödet till Viskan utefter hela åns sträckning.

Vad gör ni mer?

– Det roligaste arbetet är att genomföra våra utflykter, träffa våra naturintresserade medlemmar ute i naturen. Vi har också alltid kunniga guider på våra utflykter.

– Vi samarbeta med Varbergs Onitologiska Förening. Tillsammans med ornitologerna har vi just startat ett skogsnätverk, där alla skogsintressenter är välkomna: fågelskådare, jägare, skogsägare och biologer.

– Hallands Botaniska Förening är värd på några av våra utflykter. I sommar ska vi också starta ett samarbete med biodlarna i Varberg.

– En av våra höjdpunkter för året brukar vara utflykten till orkideerna och slåttergubbarna i Vadkärr ovan Veddige. Det säger jag självklart, eftersom jag nästan bor granne med Vadkärr. Och dit hundpromenaden går nästan varje dag.

– I år tar Anna-Greta och Göran på Vadkärr emot lördagen den 27 juni klockan tio. Guide är Christer Andersson från Botaniska Föreningen. Missa inte det! Men samåk eller cykla för parkeringen är väldigt liten.

Inger Wennerlund. Bilder: Sandor Olah