På Deromeskolan tränas elever i årskurs 3-4 att arbeta från idé till genomförande med torghandel, entreprenörskap och tydlig målbild.

Ida Johansson, förstelärare entreprenöriellt lärande, skriver om processen:

“Eleverna går i 3:an, 4:an integrerat på Deromeskolan. Vi har arbetat med årstider och hösten är för oss en skördeperiod. Vi har plockat bär av olika sorter, tränat motorik, genom att rensa, kokat sylt, fyllt på burkar och den 12 oktober skedde försäljningen på torget i Varberg.

Enligt vår erfarenhet befästs kunskapen bättre om alla sinnen deltar, vi arbetar upplevelsebaserat och knyter an omvärlden i allt vi gör. För pengarna som kom in från försäljningen planeras en resa till Danmark och Köpenhamn. Eleverna har redan sett bron i Malmö och spända på att få åka över den till ett annat land. Och då gör vi det!”