Onsdag den 3mars kommer Hallands Nyheter till Öppna Förskolan i församlingshemmet för att göra ett repotage.
Öppna förskolan har öppet 9.30-11.30.
Fika serveras, 10kr
Alla är välkomna!