Att vi bor i ett fantastiskt fint samhälle, med trevliga människor, vacker natur och ett bra utbud av både tjänster och varor, det är det nog många som skriver under på. Att det dessutom jobbas ideellt och flitigt på många håll för att – bra ska bli ännu bättre – det gynnar ju utvecklingen av samhället och ökar trivseln ytterligare.

Förhoppningen är naturligtvis att även besökare och folk som passerar genom samhället, ska tänka:

”här ser riktigt trevligt ut – här skulle jag kunna tänka mig att bo”.

Det finns redan många exempel på hur ideella insatser bidragit till att göra samhället mer attraktivt och intressant, både för oss som redan bor här och för besökare. Ibland har man även lyckats få till stånd kommunala satsningar. Några sådana exempel under senare tid är, Skansen och Strandpromenaden, för att inte tala om VeddigeVisionens olika arrangemang (t ex ”Barnkalaset”).

De flesta av er har säkert blivit varse att det också pågår omfattande diskussioner för att försköna och utveckla Veddige centrum (torg, bygata, jvg-station). En arbetsgrupp inom VeddigeVisionen arbetar intensivt med att förverkliga detta omfattande projekt. Syftena med projektet är många, bl a att försköna Veddiges genomfart och centrala delar, samt att få till stånd ett mer levande torg (park) och därmed göra samhället mer attraktivt att bo och verka i. Men för att lyckas med allt detta krävs det att alla i samhället hjälper till – antingen att det sker i form av ”påhejare”, eller att man deltar i arbetet på ett mer aktivt sätt.

Ett väldigt bra och påtagligt sätt att bidra till en sådan positiv utveckling skulle t ex kunna vara, att alla vi som äger villor/fastigheter i Veddige, går några steg utanför tomtgränsen och tittar tillbaka in på vår egen fastighet (ta gärna en granne till hjälp) och ställer oss frågan: ”Är jag stolt över det jag ser”? Om svaret är ”Ja” så bidrar du/ni redan till att göra Veddige attraktivt och trivsamt. Om svaret däremot är ”Njaa eller t o m, nej”, så har ni ett ypperligt tillfälle att, på ett enkelt sätt, ”dra ert strå till stacken”, att försköna vårt fina samhälle.

Det kan naturligtvis vara lite känsligt att blanda sig i vad andra gör och inte gör, men ska vi lyckas med våra föresatser, att göra Veddige ännu mer trivsamt och attraktivt, då måste vi alla hjälpas åt.

Sten Unosson